Nederlands recht

Nederlands recht

Home » Woordenboek » Nederlands recht
8.6

Wat is het nederlands recht?

Recht of Wet

Het Nederlands recht is het geheel van wettelijke regels die gelden in Nederland. Deze regels vind je vooral in wetten, verdragen en rechtspraak. Het Nederlands recht is van toepassing op Nederlanders en iedereen die zich in het Koninkrijk bevindt.

Als je in Nederland door een Nederlandse notaris een testament of huwelijks voorwaarden laat maken, is het Nederlands recht standaard van toepassing op die akte. Alsook voor de huwelijksakte. Je kan een ander recht van toepassing op de notariële akte verklaren door een rechtskeuze in de akte uit te brengen.

Indeling Nederlands recht

Een gebruikelijke onderverdeling van het recht is dat van het publiekrecht en het privaatrecht. Het privaatrecht regelt de verhoudingen tussen burgers onderling. Zo maken het personen- en familierecht en het erfrecht deel uit van het privaatrecht. Het publiekrecht regelt de verhoudingen tussen burgers en de overheid.

    Lees meer over Nederlands recht op Wikipedia

    .