Rechtskeuze

Rechtskeuze

Home » Woordenboek » Rechtskeuze
8.6

Wat is een rechtskeuze?

De rechtskeuze is een bepaling in een overeenkomst of akte net daarin een van verklaring van welk recht van toepassing is op de overeenkomst of akte. Dit noemt men ook wel rechtskeuzebeding. Een rechtskeuzebeding herken je door de standaardformulering: ‘’op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing’’. Een rechtskeuze is vooral van belang bij situaties met internationale aspecten, bijvoorbeeld wanneer de betrokkenen verschillende nationaliteiten hebben of buiten Nederland wonen. Door het opnemen van een rechtskeuzebeding voorkom je problemen met buitenlands recht.

Rechtskeuze bij testament

Sinds 2015 is er de Europese Erfrechtverordening. Daarin staat dat op een internationale nalatenschap het recht van toepassing is van de laatste verblijfplaats van de overleden erflater. Als een Nederlander in Nederland overlijdt zonder testament, dan is het Nederlandse recht dus van toepassing op de afwikkeling van de nalatenschap. In een testament kan je daarvan afwijken door het opnemen van een rechtskeuze. Je kan dan alleen het recht kiezen van het land waarvan jij de nationaliteit bezit.

  • Het meervoud van rechtskeuze is rechtskeuzes

Lees meer over Rechtskeuze op Wikipedia