Haags Erfrechtverdrag

Haags Erfrechtverdrag

Home » Woordenboek » Haags Erfrechtverdrag
8.5

Wat is het Haags Erfrechtverdrag?

Recht of Wet

Het Haags Erfrechtverdrag bevat regels voor grensoverschrijdende erfenissen. Het regelt welk recht van toepassing is op een erfenis als een erflater in het buitenland woonde en is overleden.

Het Haags erfrechtverdrag is opgezegd, maar dit verdrag geldt nog wel als de erflater op of na 1 oktober 1996 en vóór 17 augustus 2015 is overleden. Dan bepaalt het verdrag via welk recht moet worden vastgesteld wie de erfgenamen zijn. Daarmee regel je dan ook hoe jullie de erfenis moeten verdelen.

Als de erflater op of na 17 augustus 2015 is overleden in het buitenland of bezittingen in het buitenland (binnen Europa) had, dan geldt de Europese Erfrechtverordening.

Het is verstandig om in jouw testament een rechtskeuze te maken. Daarin verklaar je welk recht van toepassing is op jouw erfenis. Dat biedt zekerheid voor jezelf en jouw erfgenamen. Voor testamenten gemaakt via DoeHetZelfNotaris is standaard de keuze voor Nederlands Recht opgenomen.

Zie ook het Haags testamentenvormenverdrag.

    De formele regeling staat op wetten.nl.