Haags testamentenvormenverdrag

Haags testamentenvormenverdrag

Home » Woordenboek » Haags testamentenvormenverdrag
8.6

Wat is het Haags testamentenvormenverdrag?

Recht of Wet

Het Haags testamentenvormenverdrag is een internationaal verdrag dat bepaalt wanneer je een testament ook daadwerkelijk als testament kunt erkennen. Het verdrag bepaalt volgens welk recht je de geldigheid bepaalt.  Het verdrag heeft dus alleen betrekking op erkenning van testamenten, niet op de geldigheid van de inhoud van het buitenlandse testament. Dat laatste bepaalt het Haags Erfrechtverdrag.

Nederland is aangesloten bij het testamentenvormenverdrag. De rechter in Nederland moet het verdrag dus toepassen. Ook heeft het verdrag universele werking, waardoor het van toepassing is ongeacht de nationaliteit van de testateur.

Het verdrag is van toepassing op na 1982 opgevallen nalatenschappen. Let wel op: het verdrag erkent geen mondeling testament van een Nederlander.

    De formele regeling staat op wetten.nl.