Haags testamentenvormenverdrag

Haags testamentenvormenverdrag

Home » Woordenboek » Haags testamentenvormenverdrag
8.5

Betekenis Haags testamentenvormenverdrag

Het Haags testamentenvormenverdrag is een internationaal verdrag dat regelt wanneer testamenten worden erkend als testamenten. Ook bepaalt het verdrag volgens welk recht de geldigheid moet worden beoordeeld. Het verdrag heeft dus alleen betrekking op erkenning van testamenten, niet op de geldigheid van de inhoud van het buitenlandse testament. Dat laatste wordt bepaald door het Haags Erfrechtverdrag.

Nederland is aangesloten bij het testamentenvormenverdrag, waardoor de rechter in Nederland het verdrag moet toepassen. Ook heeft het verdrag universele werking, waardoor het verdrag van toepassing is ongeacht de nationaliteit van de testateur.

Het verdrag is van toepassing op na 1982 opgevallen nalatenschappen. Let wel op: het verdrag erkent geen mondeling testament van een Nederlander.