Europese Erfrechtverordening

Europese Erfrechtverordening

Home » Woordenboek » Europese Erfrechtverordening
8.6

Wat is een Europese Erfrechtverordening?

Recht of Wet

De Europese Erfrechtverordening is een regeling die geldt voor personen die op of na 17 augustus 2015 zijn overleden in een EU-lidstaat. Deze regeling geldt ook als er niks over is bepaald in het testament van de overledene.

De verordening geeft regels over volgens welk recht de erfenis moet worden afgewikkeld. Dus welk erfrecht van toepassing is op de erfenis. De nationaliteit van de erflater is voor toepasselijkheid van de Erfrechtverordening niet van belang.

Toepasselijk Recht

De regels gelden alleen voor overlijden van EU-ingezetenen. Op grond van de verordening is automatisch (dus als er geen rechtskeuze is gemaakt) het recht van de EU-lidstaat van toepassing waar de erflater op het tijdstip van overlijden zijn gewone verblijfplaats had. Dus als een Nederlander vóór zijn of haar overlijden tien jaar lang in Duitsland woonde en in Duitsland komt te overlijden, dan is Duits recht van toepassing op zijn of haar erfenis.

Rechtskeuze

De verordening laat toe dat in dat voorbeeld de Nederlander een rechtskeuze in zijn testament mag maken voor Nederlands recht. Deze regeling is dus vooral interessant voor Nederlanders die ergens anders in Europa bezittingen hebben.

  • Het meervoud van Europese Erfrechtverordening is Europese Erfrechtverordeningen

De formele regeling staat op wetten.nl.

Lees meer over Europese Erfrechtverordening op Wikipedia

.