Is een buitenlands testament geldig in Nederland?

Is een buitenlands testament geldig in Nederland?

Home ยป Is een buitenlands testament geldig in Nederland?
8.6
Wanneer is een buitenlands testament geldig in Nederland?

Als het testament juridisch juist is opgesteld, dan is het buitenlandse testament ook in Nederland geldig. Het gaat dan om het erfrecht van het land waar het testament is opgesteld.

Buitenlands testament

Nederland heeft een verdrag gesloten met andere landen. Het Haags testamentenverdrag bevat regels over de geldigheid van buitenlandse testamenten.

Als een buitenlands testament juridisch (voor het buitenlands recht) correct is opgesteld, dan is het testament ook geldig in Nederland. Het document is dan als testament geldig, dus het wordt in Nederland dan ook erkend als een testament. Mondelinge testamenten zijn in Nederland niet geldig. Daarbij maakt het niet uit of het mondeling testament is gemaakt in Nederland of in het buitenland.

Formele eisen

buitenlands testament

Een buitenlands testament is in Nederland geldig als het voldoet aan de wettelijke formaliteiten van:

  • het land waar het testament is gemaakt of
  • de staat waarvan de testateur de nationaliteit heeft ten tijde van het maken van het testament of zijn overlijden of
  • het land waar de testateur zijn woonplaats heeft ten tijde van het maken van het testament of zijn overlijden of
  • het land waar de testateur verblijft ten tijde van het maken van het testament of zijn overlijden.

Als er in het testament een onroerende zaak (zoals een huis) wordt nagelaten, moet het testament voldoen aan wettelijke eisen van het recht uit het land waar die onroerende zaak is. Als een huis dat staat in Spanje wordt nagelaten, moet het testament dus voldoen aan het Spaanse recht.

Hoe kom je achter een buitenlands testament

Van een groot aantal Europese landen kan je online informatie vinden hoe je een testament kan achterhalen. Dat staat in een apart artikel, is er een buitenlands testament?

Hele testament geldig?

Of alle bepalingen in het testament zelf (dus de inhoud) ook geldig is in Nederland is een tweede vraag. Dat moet per beding of clausule worden beoordeeld (door de rechter).

    Heeft onze uitleg je verder geholpen?

    Lees meer over Testament