Vruchtgebruik in testament

Vruchtgebruik in testament

Home ยป Vruchtgebruik in testament
8.6
Waarom zou ik een vruchtgebruik in een testament opnemen?

Je kan iemand een vruchtgebruik geven. De vruchtgebruiker mag voor een bepaalde tijd gebruik maken van het goed. Na die tijd gaat het naar de erfgenamen. Door een vruchtgebruik op te nemen in jouw testament weet je zeker dat het goed uiteindelijk naar jouw erfgenamen gaat.

Vruchtgebruik in testament

vruchtgebruik

In een testament kan je iemand het vruchtgebruik geven over bepaalde goederen. De vruchtgebruiker wordt dan geen eigenaar van het goed maar mag er wel gebruik van maken. Zo kan je bijvoorbeeld iemand het vruchtgebruik geven over jouw woning als jij komt te overlijden. Het vruchtgebruik kan alleen via een testament worden geregeld.

Waarom een vruchtgebruik geven?

Waarom zou je iemand het vruchtgebruik geven en niet het eigendom?

Je wilt jouw woning nalaten aan jouw kinderen. Maar je wilt ook dat jouw partner nog in de woning kan blijven wonen tot zijn/haar overlijden. In een testament kan je dan vastleggen dat jouw kinderen de woning erven, maar dat jouw partner er nog in blijft wonen. De kinderen krijgen dan het bloot eigendom. Jouw partner krijgt het vruchtgebruik over de woning. Op deze manier weet je zeker dat de woning naar de kinderen gaat en dat jouw partner niet op straat komt te staan na jouw overlijden.

Langs de notaris

Het vruchtgebruik opnemen in een testament is de eerste stap. Voor het opstellen van een testament moet je altijd langs de notaris. Als de erflater is overleden en jij het vruchtgebruik over een woning krijgt moet er een akte van vestiging komen. Het vruchtgebruik moet worden ingeschreven in het kadaster. Hiervoor moet je langs een notaris. Houd dus wel rekening met de notariskosten.

Onderhoud vruchtgebruik

De vruchtgebruiker is verplicht om dat wat hij mag gebruiken goed te onderhouden. Dit houdt in dat het onderhouden moeten worden. Het normale onderhoud komt voor rekening van de vruchtgebruiker. Denk hierbij ook aan verzekeringen. Doe je dit niet? Dan kan de eigenaar van het goed naar de rechter stappen.

Dit is geregeld in artikel 3:207 van het Burgerlijk Wetboek.

Nadeel vruchtgebruik

Er kunnen problemen ontstaan tussen de vruchtgebruiker en de erfgenamen als het contact niet goed is. Als de vruchtgebruiker de woning of het goed wilt verkopen is er toestemming van de erfgenamen nodig. Zij zijn immers eigenaar van de woning of het goed. Als zij deze toestemming niet geven kan de vruchtgebruiker niet zelfstandig gaan handelen. Als er dus geen goed contact is kan dit lastig worden. Mediation kan hierbij een oplossing bieden.

Belasting

Als het vruchtgebruik een woning betreft moet de vruchtgebruiker de woning opgeven als eigen woning in box 1. Dit is terug te vinden op de site van de Belastingdienst. Een deel van de waarde moet je aangeven bij de aangifte inkomstenbelasting. Hiervoor moet je de waarde van het vruchtgebruik berekenen. De berekening van de waarde hangt van een aantal factoren af. Hoe je dit precies moet berekenen, is ook terug te vinden bij de Belastingdienst.

De eigenaar van de woning, de erfgenaam, heeft het blote eigendom. De erfgenaam moet ook belasting betalen over de woning, maar daar mag de waarde van het vruchtgebruik vanaf worden gehaald. Je betaalt dus maar over een gedeelte belasting. De berekening van het blote eigendom vind je hier terug. De waarde van het blote eigendom geef je op in box 3.

Op het moment dat de vruchtgebruiker komt te overlijden, of het vruchtgebruik eindigt, gaat de woning naar de erfgenamen. Het kan zijn dat de woning tegen die tijd in waarde is gestegen. Er hoeft dan geen extra erfbelasting over te worden betaald. Op deze manier kan een vruchtgebruik-testament belastingtechnische erg gunstig zijn.

Lees ook: Waardering vruchtgebruik bij erfenis.

    Heeft onze uitleg je verder geholpen?

    Lees meer over Testament