Waardering vruchtgebruik bij erfenis

Waardering vruchtgebruik bij erfenis

Home » Waardering vruchtgebruik bij erfenis
8.5
Hoe wordt de waarde van een vruchtgebruik berekend voor de erfbelasting?

De Belastingdienst heeft een rekenmethode om de waarde van een vruchtgebruik vast te stellen. Hierbij is het van belang of het vruchtgebruik voor bepaalde tijd is of tot het overlijden van de vruchtgebruiker. Ook is het van belang of 1 persoon het recht van vruchtgebruik heeft of meerdere personen.

Waardering vruchtgebruik

In een testament kan worden opgenomen dat je het vruchtgebruik krijgt over bepaalde goederen. Hierdoor word je geen eigenaar maar mag je er wel gebruik van maken. Denk hierbij aan het gebruiken van een woning of een auto, maar ook aan het ontvangen van rente en dividenden. Als vruchtgebruiker mag je dan gebruik maken van de ‘vruchten‘. Je hoeft hiervoor geen erfgenaam te zijn. Maar hoe zit het dan met de waardering van het vruchtgebruik voor de erfbelasting?

Berekening erfbelasting

waardering

Over het vruchtgebruik betaal je erfbelasting. De berekening van de erfbelasting hangt van drie dingen af:

  • Voor welke periode mag je gebruikmaken van het vruchtgebruik? Is dat tot de dood of een bepaald aantal jaar?
  • Is het vruchtgebruik al ingegaan?
  • Is het vruchtgebruik afhankelijk van 1 persoon of van meerdere personen?

Ook hier geldt dat je pas erfbelasting moet afdragen op het moment dat je boven de vrijstelling erft.

Berekenen van vruchtgebruik

Je kunt een vruchtgebruik verkrijgen waar je gebruik van mag maken tot je overlijdt. De looptijd van het vruchtgebruik hangt dan af van het leven van de vruchtgebruiker. De waarde van het vruchtgebruik wordt dan berekend door de rekenrente te vermenigvuldigen met een bepaalde factor.

De rekenrente voor de erfbelasting is vastgelegd op 6%. Je neemt dan 6% van de totale waarde van het vruchtgebruik. Als een woning een waarde heeft van €200.000,- neem je daar 6% van.

De rekenrente wordt dan vermenigvuldigd met een bepaalde factor. Deze factor is afhankelijk van de leeftijd van de vruchtgebruiker. Hoe hoger de leeftijd, hoe lager de factor. De Belastingdienst gaat ervan uit dat als je ouder bent, je minder lang gebruik kan maken van het vruchtgebruik. Dit is omdat de levensverwachting dan korter is. De Belastingdienst heeft hiervoor een tabel met de factoren per leeftijd.

Als de looptijd van het vruchtgebruik al bekend is, geldt een andere berekening voor de waardering. De Belastingdienst heeft hiervoor een tabel waarin staat hoe de waarde wordt berekend.

Afhankelijk van meerdere personen

Het vruchtgebruik kan ook aan meerdere personen zijn toegekend. Het vruchtgebruik kan dan stoppen op het moment dat de eerste vruchtgebruiker overlijdt of op het moment dat de laatste vruchtgebruiker overlijdt. Dat bepaalt de erflater in zijn testament.

De Belastingdienst geeft een aantal voorbeelden over hoe dit in de praktijk verloopt.

Wie betaalt de erfbelasting?

Als vruchtgebruiker betaal je erfbelasting over de waarde van het vruchtgebruik. Degene die eigenaar wordt van het goed, de erfgenaam, betaalt over het overige deel erfbelasting. Die mag dan de waarde van het vruchtgebruik aftrekken.

In het testament kan ook zijn bepaald dat de vruchtgebruiker de erfbelasting helemaal voor zijn of haar rekening moet nemen. In dat geval betaalt de vruchtgebruik de erfbelasting.

Lees ook: Vruchtgebruik in testament.

    Heeft onze uitleg je verder geholpen?

    Lees meer over Aangifte erfbelasting