Kan een minderjarige erfgenaam zijn?

Kan een minderjarige erfgenaam zijn?

Home ยป Kan een minderjarige erfgenaam zijn?
8.6
Kan een minderjarige erfgenaam zijn?

Ja, een minderjarige kan erfgenaam zijn. Die is namelijk vanaf zijn of haar geboorte al erfgenaam. De minderjarige kan alleen niet zelfstandig de erfenis aanvaarden of verwerpen. Die beslissing moet worden genomen door de wettelijke vertegenwoordiger.

Minderjarige erfgenaam

Een minderjarige, iemand die jonger is dan 18 jaar, kan erfgenaam zijn. Vanaf het moment dat een kind wordt geboren is hij of zij erfgenaam. Daarom moet je bij het aanvragen van een Verklaring van Erfrecht via de DoeHetZelfNotaris aangeven of jouw kind(eren) erfgenaam zijn.

minderjarige erfgenaam

Een minderjarige mag de erfenis echter niet zelf aanvaarden totdat hij of zij meerderjarig is. Het maakt dan niet uit of er wel of niet een testament is. De wettelijke vertegenwoordiger is verplicht om beneficiair te aanvaarden. Hij of zij kan niet namens het kind zuiver aanvaarden. In bijzondere gevallen kan de wettelijke vertegenwoordiger de kantonrechter om een machtiging vragen om de erfenis te mogen verwerpen.

Deze regels zijn ter bescherming van de minderjarige. Stel dat de wettelijke vertegenwoordiger de erfenis zou aanvaarden terwijl die vol schulden zit. Dan zit de minderjarige opgescheept met deze schulden. Door deze regels is de minderjarige niet aansprakelijk voor mogelijke schulden in de erfenis.

Ouders beheren tijdelijk de erfenis

De ouders of wettelijke vertegenwoordigers moeten dan de erfenis beneficiair aanvaarden voor het minderjarige kind. Zij hebben een ouderlijk vruchtgenot over het erfdeel. Dat kan worden uitgesloten in een testament.

Als het kind meerderjarig wordt krijgt hij of zij de beschikking over de erfenis.

Niets doen is geen optie

Als er na drie maanden niets is gebeurd wordt er namens de minderjarige beneficiair aanvaard. Je kunt niet later terugkomen op een keuze. De minderjarige kan dus ook niet een andere keuze maken als hij meerderjarig wordt.

Langstlevende met kinderen

Je bent de langstlevende met kinderen. Je hebt jouw partner verloren. Het is nu zo dat jij en de kinderen erfgenaam zijn. Als er geen verklaring van erfrecht nodig is zal er geen probleem zijn. Als er bijvoorbeeld een eigen woning is en een hypotheek is die verklaring wel nodig. Je kan nu drie maanden wachten, jij hebt dan van rechtswege beneficiair aanvaard. Dat is niet altijd even praktisch. Je kan ook binnen die drie maanden aangeven dat je zeker niet zult gaan verwerpen. Dan staat op voorhand vast dat je de erfenis beneficiair zal aanvaarden. De verklaring kan nu worden opgesteld.

Beneficiair hoeft niet via de rechtbank

Bij een normale beneficiaire aanvaarding moet je een verklaring afleggen bij de rechtbank. Hiervoor moet je griffierechten betalen. Bij de beneficiaire aanvaarding door verloop van de tijd verlangt de rechtbank geen inschrijving.

Het zou immers een formaliteit zijn. Je legt de verantwoording af aan je kinderen. Iedereen is tevreden als het leven zoveel mogelijk kan voortgaan.

Verklaring van erfrecht met minderjarige kinderen

Via de DoeHetZelfNotaris kan je een verklaring van erfrecht opstellen als er minderjarige erfgenamen zijn. Dit wordt dan gedaan door de wettelijke vertegenwoordiger van het kind. Je hoeft dan niet 3 maanden te wachten. In deze verklaring van erfrecht met minderjarige verklaar je dat je de erfenis niet gaat verwerpen namens de kinderen. Dit kan alleen als je de wettelijke vertegenwoordiger van die kinderen bent. Op die manier gaat drie maanden na het overlijden automatisch de beneficiaire aanvaarding door de kinderen in werking.

    Heeft onze uitleg je verder geholpen?

    Lees meer over Afhandeling Erfenis