Ouderlijk vruchtgenot

Ouderlijk vruchtgenot

Home » Woordenboek » Ouderlijk vruchtgenot
8.6

Wat is het ouderlijk vruchtgenot?

Kind

Het ouderlijk vruchtgenot is het recht van de ouder(s) op de opbrengsten van het vermogen van het minderjarig kind. Dit vermogen kan bijvoorbeeld bestaan uit de rente over de spaarrekening, nalatenschap of schenking.

In een testament kan het ouderlijk vruchtgenot voor de echtgenoot van de erflater worden uitgesloten. Hierdoor kan worden voorkomen dat die (ex-)echtgenoot recht heeft op de rente over de erfenis, terwijl de erflater wilde dat het toekwam aan het kind.