Hoe lang is mijn testament houdbaar?

Hoe lang is mijn testament houdbaar?

Home ยป Hoe lang is mijn testament houdbaar?
8.5
Hoe lang is mijn testament houdbaar?

Een testament blijft wettelijk altijd gelden. Er zit dus geen einddatum op. In de praktijk moet je een testament wel regelmatig herzien om te beoordelen of deze nog aansluit op jouw huidige situatie en wensen.

Houdbaarheid testament

Houdbaar

Hoe houdbaar is een testament? Een testament blijft wettelijk altijd geldig. In de praktijk moet je een testament toch regelmatig herzien. Je leven wijzigt, kinderen worden ouder, je kijk op dingen kan veranderen. Het kan ook zo zijn dat getrouwd was en nu gescheiden bent, of dat je partner of echtgenoot is overleden. Bovendien wijzigt de wet zo nu en dan. Een testament is de neerslag van jouw laatste wil. Die laatste wil kan wijzigen, door wijziging van omstandigheden. Dan is het verstandig om je testament te herzien.

Is jouw testament opgemaakt voor 1 januari 2003? Houd er rekening mee dat je deze testamenten door de invoering van het nieuwe erfrecht in ieder geval na moet laten kijken. Er zijn toen fundamentele wijzigen doorgevoerd en ook erfbelasting tarieven zijn aangepast.

Geen testament meer

Je kan altijd kiezen om je testament te herroepen. Daardoor is dan het wettelijk erfrecht van toepassing. Voor veel mensen is dat tegenwoordig afdoende. De langstlevende mag de hele erfenis beheren en na diens dood wordt pas uitgekeerd aan de kinderen.

Ook in de situatie dat je geen partner of echtgenoot meer hebt kan het wettelijk erfrecht afdoende zijn. De kinderen zijn erfgenaam voor gelijke delen.

Nieuwe testament in plaats van het oude testament

Bij een wijziging van een testament wordt dit gewijzigde testament aangemeld en neemt deze de plaats in van de vorige akte.

Degene die een testament laat opmaken krijgt een afschrift, eigenlijk een kopie, van de originele akte. De originele akte blijft bij de notaris, die het testament heeft opgemaakt. Hij bewaart het testament in een brandvrije kluis. De notaris meldt het testament bij het Centraal Testamentenregister CTR.

    Heeft onze uitleg je verder geholpen?

    Lees meer over Testament