Kan ik de notaris op huisbezoek of in het ziekenhuis laten komen? Ja, op afspraak kan dat zeker. Som si iemand niet in staat om nog naar de notaris te gaan. Bijvoorbeeld door ziekte of invaliditeit. Veel mensen bedenken pas als ze heel ziek zijn dat ze een testament willen opstellen. Het ondertekenen van een testament moet in het bijzijn van de notaris. Als je een akte gaat ondertekenen, is het gebruikelijk dat je voor het ondertekenen (passeren) langskomt op het notariskantoor. In uitzonderingsgevallen kan de notaris ook bij de klant langskomen. De notaris rekent er meestal wel iets extra voor. Deze kosten zitten niet in het standaardtarief van DoeHetZelfNotaris.

  Volmacht verlenen

  Een andere mogelijkheid is om iemand een volmacht te verlenen. De gevolmachtigde ondertekend dan namens jou de akte op het notariskantoor. Bijvoorbeeld bij de leveringsakte of transportakte. Bij testamenten, levenstestamenten, hypotheekaktes en schenken op papier moet je persoonlijk aanwezig zijn en de akte zelf ondertekenen. Dan is een volmacht niet mogelijk.

  Wilsbekwaamheid

  Let op: de notaris zal altijd controleren of je wilsbekwaam bent, dus of je weet wat je regelt met de akte. Dit kan bij (een geestelijke) ziekte soms lastig zijn. Zie ook belehrungsplicht of zorgplicht.

  Sommige notariskantoren bieden een service voor spoedtestamenten aan.

  Maak nu een levenstestament
  Maak nu een testament

  Is je vraag niet voldoende beantwoord?

  Stel je vraag

  Lees meer over Levenstestament