Kan de notaris thuis of in ziekenhuis komen?

Kan de notaris thuis of in ziekenhuis komen?

Home ยป Kan de notaris thuis of in ziekenhuis komen?
8.6
Kan ik de notaris op huisbezoek of in het ziekenhuis laten komen?

Ja, dat kan in uitzonderlijke gevallen. De notaris rekent er meestal wel iets extra voor. Deze kosten zitten niet in het standaardtarief van DoeHetZelfNotaris.

Notaris op huisbezoek

Op afspraak kan een notaris op huisbezoek komen of in het ziekenhuis langskomen. Soms is iemand niet in staat om nog naar de notaris te gaan. Bijvoorbeeld door ziekte of invaliditeit. Veel mensen bedenken pas als ze heel ziek zijn dat ze een testament willen opstellen. Het ondertekenen van een testament moet in het bijzijn bij de notaris. Als je een akte gaat ondertekenen, is het gebruikelijk dat je voor het ondertekenen (passeren) langskomt op het notariskantoor. In uitzonderingsgevallen kan de notaris ook bij de klant langskomen. De notaris rekent er meestal wel iets extra voor. Deze kosten zitten niet in het standaardtarief van DoeHetZelfNotaris.

Volmacht verlenen

Een andere mogelijkheid is om iemand een volmacht te verlenen. De gevolmachtigde ondertekent dan namens jou de akte op het notariskantoor. Bijvoorbeeld bij de leveringsakte of transportakte. Helaas is dat in de volgende gevallen niet mogelijk: Bij testamenten, levenstestamenten, hypotheekaktes en schenken op papier moet je persoonlijk aanwezig zijn en de akte zelf ondertekenen.

Wilsbekwaamheid

Let op: de notaris zal altijd controleren of je wilsbekwaam bent. Dus of je weet wat je regelt met de akte. Dit kan bij (een geestelijke) ziekte soms lastig zijn. Zie ook belehrungsplicht of zorgplicht.

Sommige notariskantoren bieden een service voor spoedtestamenten aan.

    Heeft onze uitleg je verder geholpen?

    Lees meer over Notaris