Spoedtestament

Spoedtestament

Home » Woordenboek » Spoedtestament
8.5

Wat is het spoedtestament?

Testament met zegel

Een spoedtestament is een testament dat wordt gemaakt in noodgevallen. Bijvoorbeeld wegens een ernstig zieke erflater die binnen korte tijd zal overlijden.
Het spoedtestament heeft net zoveel waarde als een ‘gewoon’ testament en moet dan ook voldoen aan alle eisen waaraan ‘gewone’ testamenten moeten voldoen. Zo moet de testateur wilsbekwaam zijn en moet de notaris zijn belehrungsplicht of zorgplicht uitvoeren.

De notaris moet daar wel, gelet op de tijdsdruk, een balans in vinden. Dit maakt het opstellen van spoedtestamenten dan ook lastig. Het is daarom verstandig om al van tevoren een testament te hebben gemaakt bij de notaris. Dan is alles wat in het testament staat goed doordacht en goed afgestemd op de situatie.

  • Het meervoud van spoedtestament is spoedtestamenten