Testament opsturen aan de bank

Testament opsturen aan de bank

Home ยป Testament opsturen aan de bank
8.6
Waarom kan ik niet gewoon het testament van de overledene aan de bank opsturen? Dan zien zij toch wie de erfgenamen zijn?

Het testament is geheim. Vaak krijg je ook alleen het deel te zien waar je zelf in genoemd bent. Daarnaast is het voor de bank veel werk om het testament helemaal door te nemen. De bank vraagt daarom om een verklaring van erfrecht.

Testament opsturen aan de bank

Testament met zegel

Dat klinkt heel logisch. Er is iemand overleden, die had een testament. Je stuurt het testament aan de bank en dan kan die zelf beoordelen wie de erfgenaam is. Dat scheelt het opstellen van een Verklaring van Erfrecht. Maar dat kan niet, waarom niet?

Reden 1: Een testament is geheim

Het testamentgeheim is een belangrijk beginsel in Nederland. Niemand hoeft te weten of je een testament had. Niemand hoeft te weten wat de inhoud van het testament is. Dat is ook zo na je overlijden. Het gaat zo ver dat de notaris ook alleen inzage hoeft te geven voor dat deel waar iemand persoonlijk belang bij heeft. Je hebt dus nooit recht op het hele testament, alleen op dat deel dat over jou gaat. De bank is dus zeker geen partij die recht heeft op inzage in iemands testament. De bank stelt daar dan ook geen prijs op.

Reden 2: De bank wil het testament niet zelf uitleggen

De bank vraagt een Verklaring van Erfrecht zodat een notaris vaststelt wie de erfgenamen zijn. Dat doet de bank omdat ze geen risico wil nemen bij de uitbetaling van het saldo. Als de bank aan de verkeerde heeft betaald, is de bank aansprakelijk. De bank laat de notaris dus verklaren aan wie ze moet betalen. Zo dekt de bank het risico in. Als de bank nu zelf een testament zou beoordelen, dan zou ze het risico weer in huis halen.

Banken houden niet van risico. Dus dat willen ze zeker niet doen.

Conclusie

De bank mag en kan niet zelf bepalen wie de erfgenamen zijn. Een testament opsturen aan de bank mag eigenlijk niet. Je schiet er dus niets mee op. Dat wil zeggen dat als de bank vraagt om een Verklaring van Erfrecht, dat je die bij de notaris moet aanvragen.

    Heeft onze uitleg je verder geholpen?

    Lees meer over Verklaring van Erfrecht