Besparen met een testament

Alleenstaanden Testament YouTube

Een rekenvoorbeeld voor een alleenstaande. Wat kan die aan erfbelasting besparen door een testament op te maken? 

Stel je bezit € 20.000. Je hebt 1 broer en je ouders zijn overleden en je hebt geen kinderen. Zonder testament:

Jouw broer erft 100% zijn vrijstelling is in 2017 € 2.129. Over de rest € 17.871 moet hij 30% erfbelasting betalen. Dat is € 5.361,30 aan erfbelasting

Als je nu € 10.000 nalaat aan een Goed Doel dan wordt er over die € 10.000 geen belasting geheven. Je kunt dan nog aan 3 vrienden en je broer ieder € 2.500 nalaten. Zij betalen dan 30% erfbelasting over € 371 (€ 2.500 erfenis minus € 2.129 vrijstelling). Ze betalen ieder € 111,30. In totaal is nu € 445,20 aan erfbelasting betaald.

Een testament voor een alleenstaande kost all in € 229,–

De netto belastingbesparing is dus € 5.361,30 minus € 229, minus € 445,20 = € 4.687,10

Heeft onze uitleg je verder geholpen?

Lees meer over Testament

Is je vraag niet voldoende beantwoord?

Stel je vraag