Hoeveel kan ik besparen met een testament?

Hoeveel kan ik besparen met een testament?

Home » Hoeveel kan ik besparen met een testament?
8.6
Hoeveel kan een alleenstaande besparen met een testament?

Omdat alleenstaanden geen erfgenamen in de eerste lijn hebben kunnen zij fors besparen met een testament. Dat kunnen zij bijvoorbeeld door een goed doel aan te wijzen in hun testament.

Besparen met een testament

Alleenstaanden Testament YouTube

Een rekenvoorbeeld voor een alleenstaande. Wat kan die aan erfbelasting besparen door een testament op te maken? 

Stel je bezit € 20.000. Je hebt 1 broer en je ouders zijn overleden en je hebt geen kinderen. Je hebt geen testament opgesteld.

Voorbeeld 1 zonder testament

Jouw broer erft 100%. Zijn vrijstelling is in 2023 € 2.418,-. Over de rest € 17.582,- moet hij 30% erfbelasting betalen. Dat is € 5.274,60 aan erfbelasting. De broer houdt dan € 14.725,40 over van de nalatenschap.

Voorbeeld 2 met een testament

Als je nu € 10.000,- nalaat aan een Goed Doel. Dan wordt er over die € 10.000 geen belasting geheven. Je kunt dan nog aan een vriend en je broer ieder € 5.000,- nalaten. Zij betalen dan 30% erfbelasting over € 2.582,- (€ 5.000 erfenis minus € 2.418,- vrijstelling). Ze betalen ieder € 774,60 (30% van € 2.582). In totaal is nu € 1.549,20 aan erfbelasting betaald. Een stuk minder dan zonder testament.

De kosten om een testament op te stellen zijn ongeveer € 300,-.

Conclusie besparen met een testament

De netto belastingbesparing is dus € 5.274,60 minus € 300, minus € 1.549,20 = € 3.425,40

Let op! De besparing verschilt per erfenis en hoe je deze verdeelt.

Lees ook: Vrijstellingen en tarieven erfbelasting

    Heeft onze uitleg je verder geholpen?

    Lees meer over Vraag het de notaris