Hoe kan ik (een van) mijn kinderen onterven?

Hoe kan ik (een van) mijn kinderen onterven?

Home » Hoe kan ik (een van) mijn kinderen onterven?
8.6
Hoe kan ik mijn kind onterven?

Kinderen zijn je wettelijke erfgenaam. Als je van de wet af wilt wijken heb je een testament nodig. In dat testament neem je op dat een kind onterfd zal worden.

Kinderen onterven

Onterfd?

Kinderen zijn je wettelijke erfgenaam. Als je van de wet af wilt wijken heb je een testament nodig. Ben je getrouwd en willen jullie allebei een kind onterven, dan heb je twee testamenten nodig.

In dat testament neem je op dat een kind onterfd is.

Rechten van het kind

In Nederland is het niet mogelijk een kind compleet te onterven. De wet bepaalt dat een kind altijd recht blijft houden op een klein deel. Dat deel noemen we de wettelijke portie of legitieme portie.

De wet bepaalt dat deze portie gelijk is aan de helft van wat het kind had geërfd zonder testament.
Het kind moet deze legitieme portie zelf opeisen. Dat is geen verplichting. Het onterfde kind kan ook afzien van zijn recht, dat noemen we berusten.

Over deze regel bestaat veel discussie. Het geven van bijzondere rechten aan een kind komt uit het traditionele gezinsdenken. Liberalen vinden dat het iedereen vrij zou moeten staan te bepalen wie de erfgenamen zijn. Ook als daarbij de kinderen niets krijgen.

Leg uit

Het onterven van kinderen kan tot grote problemen leiden. Niet zelden gaat het onterfde kind juridische stappen ondernemen. Ook ontstaat vaak ruzie tussen het onterfde kind en de personen die wel erven. Een manier om dit te voorkomen is door een duidelijk motivatie achter te laten voor de onterfde. Dat kun je doen tijdens het leven of door een brief bij het testament achter te laten. Uit onderzoek is gebleken dat hiermee het aantal conflicten kan worden verkleind. Ook zadel je zo de andere erfgenamen niet op met een lastige situatie.

Voorbeeld

Testament met zegel

Een alleenstaande heeft twee kinderen, Jan en Piet. In het testament wordt Jan onterfd. Zonder testament zouden Jan en Piet ieder de helft van de erfenis ontvangen. De wettelijke portie van Jan is 1/4 (de helft van de helft). Piet ontvangt 3/4.

Hoe nu verder de kinderen onterven?

Je kan via onze site geen kinderen onterven. Je kan wel een offerte opvragen bij een notaris. De wijze waarop je de onterving vorm gaat geven in het testament is heel belangrijk. Daarom moet je eerst met een notaris overleggen over hoe je dat het beste kunt doen. Het is dus geen standaard testament.

    Heeft onze uitleg je verder geholpen?

    Lees meer over Testament