Berusten in onterving

Berusten in onterving

Home » Woordenboek » Berusten in onterving
8.6

Wat betekent berusten in onterving?

Testament met zegel

Berusten in onterving, wil zeggen dat de onterfde persoon zich niet verzet tegen die onterving. Als je bent onterft door je ouders dan kan je daarin berusten. Dat wil zeggen dat je schriftelijk verklaart dat je geen beroep zal doen op je legitieme portie. Automatisch worden nu jouw eventuele kinderen erfgenaam.