Akte van Verdeling opstellen

Home » Samenwonen en huwelijk » Akte van Verdeling opstellen
8.6

Waarom een Akte van Verdeling

Nadat je bent gescheiden kan het zo zijn dat er nog een huis moet worden overgeschreven. Datzelfde geldt bijvoorbeeld ook voor de aan dat huis gekoppelde hypotheek. Jullie hebben in een echtscheidingsconvenant afspraken gemaakt. In die afspraken staat wie het huis krijgt en wie de hypotheek op zich neemt. Dit vastleggen doet de notaris in een Akte van Verdeling.
Met dat convenant is wel de afspraak vastgelegd, maar voor de effectuering heb je een notaris nodig. De notaris moet een Akte van Verdeling opstellen. Daarin levert de ene partij het huis aan de andere partij. Ook wordt de afspraak over de hypotheek in een akte vastgelegd.

De notaris schrijft deze wijziging in bij het kadaster. Hiermee is dan voor iedereen duidelijk wat de nieuwe eigendomsverhouding is.

Je kan in het geval van een echtscheiding, pas een akte opstellen als je een echtscheidingsbeschikking hebt van de rechtbank. Meestal is er in een eerdere fase een convenant opgesteld. Dat convenant is dan de basis voor de verdeling.

Samenwonen en Akte van Verdeling

Ook voor samenwoners die uit elkaar gaan kan een Akte van Verdeling worden opgesteld. Bij hen is geen sprake van een rechterlijke uitspraak, maar wel van een convenant. Op basis hiervan kan de notaris de akte opstellen.

Geen Akte nodig

Je hebt geen akte van verdeling nodig als jullie het huis niet willen behouden, maar willen verkopen. In dat geval verkoop je de woning en verdelen jullie de opbrengst zoals jullie dat hebben afgesproken. Je hoeft dan niet eerst een akte van verdeling te maken.