Waarom akte van verdeling maken?

Waarom akte van verdeling maken?

Home » Waarom akte van verdeling maken?
8.4
Waarom moet ik een akte van verdeling maken?

Als je gaat scheiden heb je een akte van verdeling nodig om onroerende zaken te kunnen verdelen. Anders kan er geen eigendomsoverdracht plaatsvinden.

Akte van verdeling maken

Als je in gemeenschap van goederen bent getrouwd ben je van alles samen eigenaar. Dus ook van de gezamenlijke woning. Dat geldt ook als je in een samenlevingscontract samen een huis hebt. Bij een scheiding heb je voor de verdeling van een gezamenlijke onroerende zaak, zoals een woning met hypotheek een akte van verdeling nodig.

Eigendomsoverdracht bij echtscheiding

Zonder die akte kan er op grond van de wet geen daadwerkelijke eigendomsoverdracht plaatsvinden. Je kan onroerende goederen alleen overdragen met een notariële akte. Je blijft dan na de scheiding samen eigenaar van de gezamenlijke woning en jullie blijven dan ook samen de verplichtingen delen. Dit geldt niet als jullie zijn getrouwd op huwelijksvoorwaarden en het huis geen gemeenschappelijk bezit is.

Hypotheek op één naam

Als je de hypotheek op één naam wil zetten, is een van de eisen daarvoor dat de woning ook op één naam staat. Met een akte van verdeling kan je dat regelen. Voor dat overzetten van de hypotheek heb je wel toestemming nodig van de hypotheekverstrekker. De hypotheekverstrekker hoeft hier niet aan mee te werken. Die verliest namelijk een persoon minder op wie de schuld te verhalen valt. Meestal moet er dus een nieuwe toetsing komen van inkomen, vermogen en de waarde van de woning.

    Heeft onze uitleg je verder geholpen?