Wie betaalt de akte van verdeling?

Wie betaalt de akte van verdeling?

Home » Wie betaalt de akte van verdeling?
8.5
Wie betaalt de kosten van de akte van verdeling?

Wie de kosten van de akte van verdeling betaalt is niet vastgelegd in de wet. Dit moeten jullie samen afspreken. Gebruikelijk is om beiden de helft van de kosten te betalen, maar jullie mogen ook andere afspraken maken.

Wie betaalt de akte van verdeling?

Bij een echtscheiding is voor de verdeling of eigendomsoverdracht van een echtelijke of gezamenlijke woning aan een van de echtgenoten een akte van verdeling vereist. Door die akte komt het huis en eventueel de hypotheek op naam van één van beide ex-echtgenoten.

Hetzelfde geldt bij de afhandeling van een erfenis. Als een woning gemeenschappelijk bezit is van de erfgenamen en die willen dit toewijzen aan één van hen. Ook in dat geval moet er een akte van verdeling opgemaakt worden.

De akte(s) moeten ook ingeschreven worden in het kadaster.

Samen afspraak over de kosten

Handen schudden

De wet bepaalt niks over wie de kosten van de akte van verdeling moet betalen. Jullie moeten dus samen afspreken wie de kosten van de akte van verdeling gaat betalen of hoeveel ieder zal betalen. Het is gebruikelijk dat de kosten door beide echtgenoten voor de helft worden betaald.

Bij de verdeling van een erfenis is het gebruikelijk dat de erfgenaam die de woning gaat krijgen de kosten draagt. Vergelijk het met kosten koper bij de koop van een woning.

    Heeft onze uitleg je verder geholpen?

    Lees meer over Akte van verdeling