Wie betaalt de akte van verdeling?

Wie betaalt de akte van verdeling?

Home » Wie betaalt de akte van verdeling?
8.6
Wie betaalt de kosten van de akte van verdeling?

Wie de kosten van de akte van verdeling betaalt is niet vastgelegd in de wet. Dit moeten jullie samen afspreken. Gebruikelijk is om beide de helft van de kosten te betalen, maar jullie mogen ook andere afspraken maken.

Wie betaalt de akte van verdeling?

Bij een echtscheiding is voor de verdeling of eigendomsoverdracht van een echtelijke of gezamenlijke woning aan een van de echtgenoten een akte van verdeling vereist. Door die akte komt het huis en eventueel de hypotheek op naam van één van beide ex-echtgenoten. De akte(s) moeten ook ingeschreven worden in het kadaster.

Samen afspraak over de kosten

Handen schudden

De wet bepaalt niks over wie de kosten van de akte van verdeling moet betalen. Jullie moeten dus samen afspreken wie de kosten van de akte van verdeling gaat betalen of hoeveel ieder zal betalen. Het is gebruikelijk dat de kosten door beide echtgenoten voor de helft worden betaald.

    Heeft onze uitleg je verder geholpen?