Voogdij regelen voor de kinderen

Home » Voogdij regelen voor de kinderen
8.6

De voogdij regelen

Wat als beide ouders dood gaan? Wat moet er dan met jullie kinderen? De nachtmerrie voor elke ouder. Daarom moet je de voogdij regelen. Je kan ook direct voor beide ouders tegelijk de voogdij regelen. Als je alleenstaande ouder bent zonder erkenning door de vader, moet je zeker de voogdij voor je kinderen regelen.

Samenwonen en eerste kind

Je kunt de voogd aanwijzen via onze site. Het wettelijk erfrecht blijft van toepassing. Bij de voogdij regel je dan voor alle kinderen wie hun voogd zal zijn. Als er al minimaal één kind is, kan je de voogd ook direct aanwijzen voor kinderen die nog geboren moeten worden.
Voogdij is pas van toepassing als er geen wettelijke ouders meer zijn. Je kunt naast een voogd ook een reservevoogd benoemen. De reservevoogd is de tweede keus. Als de eerste voogd om wat voor reden niet kan of wil op het moment dat het gevraagd wordt.

Voogdij plus Bewind

Je kan de voogdij uitbreiden met bewind over de erfenis. Dat wil zeggen dat de voogd ook het bewind heeft over de erfenis van de kinderen. Hierbij kan je de leeftijd van dat bewind langer maken dan achttien jaar. Je kan hiermee regelen dat de kinderen pas op latere leeftijd over hun erfdeel kunnen beschikken. De kinderen erven dus wel, maar ze kunnen er pas op latere leeftijd aankomen. Je kan alleen bij de notaris de voogdij regelen en een bewind instellen.

Voogdij in een testament

In ieder testament dat je bij ons maakt kun je aangeven of er minderjarige kinderen zijn. In dat geval regel je de voogdij natuurlijk in dat testament. Dat is de meest eenvoudige manier om de voogdij te regelen. Met een testament kan je veel meer bepalen dan met dit mini voogdijtestament.

Voogdij regelen bij rechtbank

Als het uitsluitend om een losse voogdbenoeming gaat kan je dat ook doen in het gezagsregister bij de rechtbank. Je kan dan minder regelen en bijvoorbeeld geen bewind instellen. Bovendien is het gezagsregister openbaar.

Lees meer