Testament samenwonenden met kinderen 448.-

Home » Testamenten » Samenwonenden testament » Testament samenwonenden met kinderen
8.6

De akte wordt gemaakt door een aangesloten DoeHetZelfNotaris. Ondertekening vindt plaats op het kantoor van die notaris.

Testament samenwonenden met kinderen opstellen

Voor samenwonenden met kinderen is het maken van een testament heel belangrijk. Het wettelijk erfrecht beschermt de langstlevende helemaal niet. Anders dan bij gehuwden hebben samenwonenden geen wettelijke bescherming voor de langstlevende. Na overlijden kunnen de kinderen hun erfdeel dus direct opeisen. Maar met een testament kun je de de langstlevende beter beschermen. Je neemt op dat de kinderen hun erfdeel krijgen in de vorm van een legaat (geldvordering) op de langstlevende. Dat bedrag is in principe pas opeisbaar bij overlijden van die langstlevende.

Met een testament kun je de erfenis ook op andere manieren beschermen. Bijvoorbeeld om te voorkomen dat de erfenis moet worden gebruikt voor de eigen bijdrage in een verzorgingstehuis (AWBZ of WLZ clausule). Ook kun je bepalen dat de erfenis in de familie blijft en geen onderdeel van een gemeenschappelijk boedel kan worden (uitsluitingsclausule). Zo gaat bij een eventuele scheiding het erfdeel niet naar de dan ex-schoonfamilie. Met twee gelijke testamenten regel je dat hier direct goed.

Langstlevende testament

Na het overlijden van één van beide partners zal de andere partner het gebruik van de hele erfenis hebben. Er is een bepaling dat de erfenis (legaten) niet in een nieuwe gemeenschap van goederen mag vallen als je partner later opnieuw gaat trouwen. In bepaalde gevallen is de erfenis opeisbaar bijvoorbeeld bij schulden, curatele of opname in een WLZ instelling (vroeger AWBZ). Dit noem je een WLZ clausule.
De erfenis blijft dus zoveel mogelijk in takt.

Voordelen om hier een testament te maken

Nergens zo voordelig en makkelijk.

 • Notaristarief is all in
 • Vaste prijs
 • In 10 minuten klaar met de aanvraag
 • Ontvang een gratis op maat gemaakt voorbeeld testament
 • Notaris schrijft in bij CTR
 • Betaal pas bij de notaris

Wat regel ik hier voor samenwonenden met kinderen?

Je maakt hier een testament waarin een aantal keuzes al vooraf is bepaald. De keuzes zijn gemaakt zoals de meeste mensen die zouden maken. Lees het Stappenplan goed door, daar leggen we de keuzes ook in uit.

 • Je partner is je erfgenaam
 • Je partner is executeur
 • Maak eventueel één of meer legaten
 • Reserve executeur
 • Erfenis is opeisbaar als de erfgenaam moet interen (WLZ clausule Zorginstellingclausule)
 • Testament vervalt bij einde samenlevingscontract
Testament met zegel

Voor samenwonenden gaan we ervan uit dat het de bedoeling is om zoveel mogelijk ruimte te bieden aan de langstlevende partner. Die wordt dus erfgenaam, en executeur. De kinderen krijgen geen erfdeel, maar een legaat van dezelfde grootte. De langstlevende heeft hierdoor ruimte om zelf te bepalen hoe het verder zal gaan.

In eerste instantie is jouw partner degene die de erfenis afhandelt. Maar het kan natuurlijk zo zijn dat jouw partner tegen die tijd te oud of te ziek is om het te doen. Daarom benoem je voor alle functies in het testament een reserve. Dat kan een persoon zijn, maar ook een organisatie. Je kan bijvoorbeeld jullie oudste kind benoemen.

Niet voor een samengesteld gezin

Deze testamenten zijn niet geschikt voor een samengesteld gezin. Dat valt buiten de standaard. Bij een dergelijke samenstelling moet je goed bedenken hoe je omgaat met stiefkinderen. De wijze waarop de erfenis uiteindelijk terecht komt hangt heel erg af van wat jullie daarvoor willen regelen. Dat is erg persoonlijk bepaald, waardoor het niet past in een standaard akte.

Wat doet de notaris voor een samenwonenden testament met kinderen?

De notaris zal alle persoonsgegevens controleren die jullie opgeven. Dus zijn jullie gegevens en die van de erfgenamen juist doorgegeven. De notaris doet dat in de daarvoor bestemde registers. Ook zal de notaris het testament doorlezen en eventueel vooraf vragen aan jullie stellen. Daarna volgt een (korte) bespreking op het kantoor van de notaris. In bijzijn van de notaris moet ieder van jullie ondertekenen.

Wat kost een testament voor samenwonenden met kinderen?

+

Tarief Testamenten samenwonenden met kinderen (2 testamenten) € 448.- incl. BTW

Wat kost een Testamenten samenwonenden met kinderen (2 testamenten)


Werkzaamheden

Wat doet de notaris voor het tarief

Het testament voor samenwonenden bestaat uit twee testamenten. Een testament is namelijk strikt persoonlijk. Je krijgt voor ons tarief dus twee testamenten die bijna gelijkluidend zijn. Er gelden voor een testament een aantal formele handelingen. Jullie moeten in ieder geval in persoon bij de notaris komen tekenen. Het goedkope tarief gaat er van uit dat je dat samen komt doen.

De notaris zal voor het tarief:

 • de testamenten opmaken;
 • een ID controle doen voor de beide opstellers;
 • de aktes inschrijven in het Centraal Testamentenregister;
 • de aktes eeuwig bewaren;
 • jullie ieder een officieel afschrift meegeven van het persoonlijke testament.

Wat krijg je voor je geld?

Jullie krijgen twee complete en goede testamenten, inclusief alles wat je nodig hebt om daar te komen.

 • Concept testament op maat
 • Definitieve testamenten
 • Bespreking bij de notaris
 • Inschrijving CTR

Lees meer