Samenwonenden testament

Home » Testamenten » Samenwonenden testament
8.6

Twee testamenten voor samenwonend stel

Als je samenwoont ben je in Nederland nog geen erfgenaam van elkaar. Ook niet als je een samenlevingscontract hebt. Je kunt wel in een samenlevingscontract enkele zaken regelen zoals dat je in het huis kan blijven. Wil je geen risico lopen dat de bezittingen van je partner naar je schoonouders gaan? Dan moeten jullie naast een samenlevingscontract ook een eenvoudig samenwonenden testament maken. Zeker als jullie ongetrouwd kinderen hebben is een testament aan te raden, er bestaat geen vruchtgebruik voor de langstlevende bij samenwoners. De kinderen kunnen zonder testament hun erfdeel direct opeisen.

Voordelen

Nergens zo voordelig en makkelijk.

 • Notaristarief is all in
 • Vaste prijs
 • In 10 minuten klaar met de aanvraag
 • Betaal pas bij de notaris
 • Ontvang een gratis op maat gemaakt voorbeeld testament
 • Notaris schrijft in bij CTR

Wat regel je hier voor testament bij samenwonen?

Je maakt hier een testament waarin een aantal keuzes al vooraf is bepaald in ons model. De keuzes zijn gemaakt zoals de meeste mensen die zouden maken. Lees het Stappenplan goed door, daar leggen we de keuzes ook in uit.

 • Je partner is je erfgenaam
 • Zijn er kinderen, dan krijgen ze een legaat
 • Reserve erfgenamen, personen of organisaties
 • Je partner is executeur
 • Reserve executeur
 • Erfenis is opeisbaar als de erfgenaam moet interen
 • Testament vervalt bij einde samenleving

Voor samenwonenden gaan we ervan uit dat het de bedoeling is om zoveel mogelijk ruimte te bieden aan de langstlevende partner. Die wordt dus erfgenaam, en executeur. Eventuele kinderen krijgen geen erfdeel, maar een legaat van dezelfde grootte. De langstlevende heeft hierdoor ruimte om zelf te bepalen hoe het verder zal gaan.
In eerste instantie is jouw partner degene die de erfenis afhandelt, de executeur. Maar het kan natuurlijk zo zijn dat jouw partner tegen die tijd te oud of te ziek is om het te doen. Daarom benoem je voor alle functies in het testament een reserve.

Samenwonenden met kinderen

Testament met zegel

Als je samenwoont met kinderen dan is het zeker verstandig een testament op te stellen. Je kunt dan regelen dat degene met wie je samenwoont het vruchtgebruik mag hebben over de erfenis. Je geeft in ons model alle kinderen een legaat ter grootte van hun erfdeel. Als je dat niet regelt dan kunnen de kinderen hun deel van de erfenis opeisen. Zijn de kinderen minderjarig dan kun je de voogdij regelen voor het geval jullie beiden komen te overlijden.
Je moet wel twee testamenten maken omdat een testament een persoonlijk document is. Je maakt op onze site een gelijkluidende set testamenten voor samenwoners met kinderen.

Samenwonenden zonder kinderen

Als je geen kinderen hebt dan is je partner niet automatisch je erfgenaam. Je wilt niet dat als een van jullie dood gaat de schoonouders plotseling de spullen komen ophalen. Toch is dat juridisch gezien wel zoals het is geregeld. Hebben jullie geen testament, dan zijn de ouders en broers en zussen van je partner de erfgenaam. Om dat te voorkomen moet de zaken goed regelen. Je maakt elkaar erfgenaam.
Rampenclausule in testament. Het testament bevat een aparte bepaling voor als jullie direct na elkaar, of tegelijk overlijden. In dat geval is er niet van elkaar geerfd. Ieders deel gaat naar de eigen familie.
Je maakt op onze site een gelijkluidende set testamenten voor samenwoners zonder kinderen.

Erfbelasting bij samenwoners

Als je een samenlevingscontract hebt opgesteld dan heb je recht op dezelfde vrijstellingen voor erfbelasting als gehuwden. Althans na een paar jaar. De vrijstelling voor partners kan oplopen tot boven de 600.000 euro. De vrijstellingen worden jaarlijks iets aangepast en gepubliceerd in de tarieven vrijstelling en erfbelasting op onze website.
Het tarief van de erfbelasting is veel lager als je een testament en een samenlevingscontract maakt. Hebben jullie nog een samenlevingscontract? We bieden een samenlevingscontract aan in combinatie met twee testamenten voor één voordelige prijs.

Testament en samenlevingscontract

Je kunt het beste als samenlevers een pakket maken van een samenlevingscontract met twee eenvoudige testamenten. Je hebt dan alles geregeld. Wij bieden een forse korting als je deze zaken tegelijk regelt. Ook dat je in het huis kan blijven wonen en een eventuele aanspraak op een partnerpensioen. Op die manier heb je de zaakjes dan goed op orde.

Wat krijgen jullie voor je geld?

Jullie krijgen twee complete en goede testamenten, inclusief alles wat je nodig hebt om daar te komen.

Lees meer