Testament samenwonenden zonder kinderen 448.-

Home » Testamenten » Samenwonenden testament » Testament samenwonenden zonder kinderen
8.6

De akte wordt gemaakt door een aangesloten DoeHetZelfNotaris. Ondertekening vindt plaats op het kantoor van die notaris.

Testament samenwonenden zonder kinderen opstellen

Voor samenwonenden zonder kinderen is het maken van een testament belangrijk. Jullie kunnen samen bepalen wie jullie erfenis krijgt. Want zonder kinderen gaat bij het overlijden van de laatste van jullie twee de erfenis naar de erfgenamen van die laatste. Terwijl jullie dat misschien wel anders willen. Met twee gelijke testamenten regel je dat hier direct goed.

Langstlevende testament

Na het overlijden van één van beide partners zal de andere partner de erfgenaam zijn, indien er een testament is opgesteld. Er is een bepaling dat de erfenis niet in een nieuwe gemeenschap van goederen mag vallen als je partner later opnieuw gaat trouwen. In bepaalde gevallen is de erfenis, of het legaat opeisbaar. Dat is bijvoorbeeld als de langstlevende schulden krijgt, of onder curatele komt of opname in een WMO instelling (vroeger AWBZ). Alle testamenten zijn voorzien van een zogeheten AWBZ clausule of WLZ clausule indien er kinderen of naast de partner nog andere erfgenamen zijn. De nalatenschap blijft dus zoveel mogelijk in takt.

Voordelen

Nergens maak je zo voordelig en makkelijk een testament.

 • Notaristarief is all in
 • Vaste prijs
 • In 10 minuten klaar met de aanvraag
 • Ontvang een gratis op maat gemaakt voorbeeld testament
 • Notaris schrijft in bij CTR
 • Betaal pas bij de notaris

Wat regel je hier voor samenwonenden zonder kinderen?

Je maakt hier een testament waarin een aantal keuzes al vooraf is bepaald. De keuzes zijn gemaakt zoals de meeste mensen die zouden maken. Lees het Stappenplan goed door, daar leggen we de keuzes ook in uit.

 • Je partner is je erfgenaam
 • Rampenclausule voor tegelijk of kort na elkaar overlijden
 • Aanwijzen erfgenamen, personen of organisaties
 • Je partner is executeur
 • Maak eventueel één of meer legaten
 • Reserve executeur
 • Erfenis is opeisbaar als de erfgenaam moet interen (Zorginstellingclausule)
 • Testament vervalt bij echtscheiding

In eerste instantie is jouw partner degene die de erfenis afhandelt. Maar het kan natuurlijk zo zijn dat jouw partner tegen die tijd te oud of te ziek is om het te doen. Daarom benoem je in het testament een reserve executeur. Dat kan een persoon zijn, maar ook een organisatie.

Bijzondere bepalingen

In het testament zonder kinderen kun je een rampenclausule opnemen. Die regelt wat er gaat gebeuren als jullie gelijk of vlak na elkaar komen te overlijden (binnen 30 dagen).
Je kunt bij ons een testament maken voor iedere samenstelling van een relatie. Dus traditionele man-vrouw maar ook een testament man-man of een testament vrouw-vrouw. Je kunt alle gegevens kwijt.

samenwonenden zonder kinderen

Wat doet de notaris voor een testament?

De notaris zal alle gegevens controleren die jullie opgeven. Dus zijn jullie gegevens en die van de erfgenamen juist doorgegeven. De notaris doet dat in de daarvoor bestemde registers. Ook zal de notaris het testament doorlezen en eventueel vragen aan jullie stellen. Daarna volgt een (korte) bespreking op het kantoor van de notaris. In bijzijn van de notaris moet ieder van jullie ondertekenen.

Wat krijg je voor je geld?

Jullie krijgen twee complete en goede testamenten, inclusief alles wat je nodig hebt om daar te komen.

 • Gratis concept testamenten
 • Definitieve testamenten
 • Korte bespreking bij de notaris
 • Inschrijving CTR
+

Tarief Testamenten samenwonenden zonder kinderen (2 testamenten) € 448.- incl. BTW

Wat kost een Testamenten samenwonenden zonder kinderen (2 testamenten)


Werkzaamheden

Wat doet de notaris voor het tarief

Het testament voor samenwonenden bestaat uit twee testamenten. Een testament is namelijk strikt persoonlijk. Je krijgt voor ons tarief dus twee testamenten die bijna gelijkluidend zijn. Er gelden voor een testament een aantal formele handelingen. Jullie moeten in ieder geval in persoon bij de notaris komen tekenen. Het goedkope tarief gaat er van uit dat je dat samen komt doen.

De notaris zal voor het tarief:

 • de testamenten opmaken;
 • een ID controle doen voor de beide opstellers;
 • de aktes inschrijven in het Centraal Testamentenregister;
 • de aktes eeuwig bewaren;
 • jullie ieder een officieel afschrift meegeven van het persoonlijke testament.

Lees meer