5 Stappen naar een Testament Samenwonenden

Home » Testamenten » Samenwonenden testament » 5 Stappen naar een Testament Samenwonenden
8.4

5 Stappen naar een Testament voor Samenwoners

Stappenplan voor je akte

We leggen in enkele stappen uit welke vragen je jezelf moet stellen voordat jullie een testament gaan opstellen. We leggen ook uit welke keuzes wij gemaakt hebben in onze akte. Als je die keuzes anders wilt, dan kan dat. Je kan dan alleen geen gebruik maken van ons standaard model. Je moet een offerte vragen bij de notaris en dat zal vermoedelijk een stuk duurder uitpakken dan onze optie.

 1. Altijd elkaars erfgenaam

  Wettelijk zijn mensen met een samenlevingscontract niet elkaars erfgenaam. Dat is dus anders dan bij mensen die getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap hebben. Wij kiezen in ons model testament ervoor dat je altijd in eerste instantie elkaars erfgenaam bent. Je hebt als samenwonenden bij een dergelijk testament recht op de vrijstelling van de erfbelasting voor een zelfde bedrag als gehuwden.

 2. Bepaal je erfgenaam

  2a Reserve erfgenaam als jullie geen kinderen hebben
  Als je geen kinderen hebt, dan kan je een reserve-erfgenaam aanwijzen. Als jullie beiden zijn overleden dan gaat de erfenis naar die persoon of organisatie. Je kunt namelijk ook een Goed Doel aanwijzen als erfgenaam. Realiseer je wel dat de langstlevende zijn eigen testament later nog kan aanpassen.

  2b Kinderen ontvangen een legaat
  Als jullie kinderen hebben, dan zijn die erfgenaam. In het testament bepaal je dat in plaats van recht op hun erfdeel, recht krijgen op een legaat. Dat legaat wordt pas uitgekeerd als de langstlevende komt te overlijden. Hiermee voorkom je dat er verdeling van de erfenis moet plaatsvinden bij het eerste overlijden. Ook voorkom je dat de kinderen rechten hebben ten opzichte van de langstlevende. Dit voorkomt heel veel mogelijke conflicten en kosten. De legaten zijn opeisbaar bij overlijden, maar ook bij opname in een zorginstelling. De langstlevende kan op vrijwillige basis de legaten eerder uitkeren.

  2c Extra legaten in testament
  Je kan het testament uitbreiden met legaten. Bijvoorbeeld omdat je bepaalde mensen of goede doelen, na je overlijden een bepaald bedrag wilt nalaten. Je maakt ze dan geen erfgenaam, maar geeft ze een legaat. Die legaten zijn pas opeisbaar na overlijden van de langstlevende. Let wel op, je maakt twee gelijke testamenten. Dus in allebei de testamenten komt een legaat. Dat wil zeggen dat als je een bedrag van bijvoorbeeld € 500 opneemt er in totaal € 1.000 naar die organisatie gaat.

 3. Tegelijk overlijden

  Als je geen kinderen hebt en je gaat tegelijk, of vlak na elkaar dood dan gaat de erfenis naar de erfgenamen van degene die het laatst gaat. Dan voelt oneerlijk, alles gaat plotseling naar de ouders van de persoon die toevallig een dag langer leefde. Daarom hebben we een rampenclausule. Ga je binnen dertig dagen na elkaar overlijdt, dan beschouwen we de eerste erfenis als niet van toepassing. Zo ontvangen dus ieders ouders hun deel. Als je geen ouders hebt, dan zijn je erfgenamen andere familieleden.

 4. Executeur

  Je bent elkaars executeur. Dus je voert elkaars testament uit. Voor de langstlevende is er de mogelijkheid een extra executeur aan te wijzen. Ook hier de opmerking, deze kan later aangepast worden.

 5. Beheer en voogd

  Als jullie kinderen hebben kun je bepalen wie de voogdij moet hebben zolang ze minderjarig zijn. Je kunt ook regelen dat de erfdelen van de kinderen, als die zijn uitgekeerd nog onder beheer staan. Iemand anders heeft dan de beslissingsmacht en je kunt zelf kiezen tot welke leeftijd. Gebruikelijk is 21 jaar of 23 jaar.