Testamenten

Home ยป Testamenten
8.3

Waarom een Testament maken?

Testament met zegel

Als je geen testament maakt, dan is het wettelijk erfrecht van toepassing. Dat kan voldoende zijn. Voor veel mensen is een testament maken echter verstandig. Het maakt veel uit wat jouw persoonlijke situatie is, ben je alleenstaand, samenwonend of getrouwd.
Hoe zit het wettelijk, dus zonder testament?

  • Getrouwd. Als je getrouwd bent of jullie hebben een geregistreerd partnerschap dan is je partner jouw erfgenaam. Hebben jullie kinderen dan zijn die ook erfgenaam. Als je komt te overlijden dan moet de overgebleven partner direct de erfbelasting betalen over het erfdeel van de kinderen. Die hebben pas recht op dat erfdeel als de langstlevende partner dood gaat. Je noemt dat het recht van de langstlevende.
  • Samenwonend. Bij samenwonenden zonder samenlevingscontract of testament zijn de partners niet elkaars erfgenaam. Eventuele kinderen zijn wel erfgenaam en zijn er geen kinderen dan zijn de ouders en broers of zussen de erfgenaam.
  • Alleenstaand. Alleenstaanden met kinderen, dan zijn de kinderen erfgenaam. Zonder kinderen dan zijn ouders en broers en zussen erfgenaam.

Voordelen opstellen testament

Met een testament kun je een aantal praktische zaken regelen. Je kunt iemand aanwijzen die het testament uitvoert. Dat is een executeur. Dat kan je partner of een kind zijn, maar ook iemand anders. Het voorkomt veel discussie. Je kunt ook het moment van betalen van de erfbelasting verschuiven door een testament te maken. Heel belangrijk is ook dat je de erfenis pas later opeisbaar kan maken bij opname van de langstlevende in een WLZ (vroeger AWBZ) inrichting (AWBZ of WLZ clausule). Zo voorkom je dat de erfenis straks naar de Staat verdwijnt.
Hebben jullie minderjarige kinderen, dan kan je regelen wie de voogd moet worden als beide ouders overlijden. Ook kan je regelen dat iemand het beheer over de erfenis van de kinderen voert tot ze wat ouder zijn.
Je kunt in je testament ook minder prettige dingen regelen zoals het onterven van wettelijke erfgenamen. Bovendien kun je in een testament bepaalde anderen of goede doelen een deel van de erfenis geven. Een dergelijk los deel van de erfenis noem je een legaat. Een legaat kan bestaan uit geld of bepaalde goederen.
Sommige van deze dingen kan ook “los” regelen, in een soort van mini-testament. Zo kan je via ons los een executeur benoemen, een voogd aanwijzen of een legaat maken, een zogenaamd aanvullend legaat.

Gehuwden of geregistreerd partners testament

Jullie maken samen twee testamenten. Daarin wijs je elkaar aan voor de uitvoering van het testament. Ook bepaal je dat eventuele kindsdelen de vorm krijgen van een legaat en pas opeisbaar zijn bij overlijden van de langstlevende. Het testament is de beste manier om je echtgenoot of geregistreerd partner extra bescherming te bieden. Het testament voor geregistreerd partners is gelijk het testament voor gehuwden, maar de terminologie is aangepast.

Alleenstaand en testament

Als je alleenstaand bent en je hebt geen kinderen, dan moet je eigenlijk een testament alleenstaande maken. Heb je wel kinderen dan gaat de erfenis naar jouw kinderen. Dat klinkt fijn, maar er is geen wettelijke langstlevende bescherming. De kinderen kunnen dus direct hun erfdeel opeisen na overlijden van de eerste ouder.
Zonder kinderen gaat de erfenis naar jouw ouders, broers en zussen. Die betalen dan ook nog een hoog tarief erfbelasting. Mogelijk wil je wel een deel nalaten aan vrienden, neefjes en nichtjes of goede doelen. Met een testament kan je dat goed zelf bepalen.

Samenwonend en testament

Samenwonenden zijn niet elkaars erfgenaam. Ook niet met een samenlevingscontract. Daarin kan je wel regelen dat de overblijvende partner in het huis kan blijven wonen en de spullen mag gebruiken. Maar dat is iets anders dan erfgenaam, daarvoor heb je een testament voor samenwonenden nodig. Het is nog belangrijker als jullie kinderen hebben. Die zijn namelijk wel direct erfgenaam en kunnen zonder testament hun kindsdeel opeisen. Dan staat de overgebleven partner er slecht voor. Je kan een testament maken direct met een samenlevingscontract, dan zijn ze op elkaar afgestemd, wij bieden dat als een pakket aan.

Houdbaarheid van een testament

Een testament is niet onbeperkt houdbaar. Jouw situatie kan bijvoorbeeld veranderen. Een echtscheiding, een kind erbij, de executeur is overleden. Je zou ieder jaar je testament even na moeten lezen.
Wat ook kan wijzigen is de wetgeving. Het wettelijk erfrecht kan wijzigen zoals in 2003, erfbelastingtarieven kunnen wijzigen. Een belangrijke wijziging voor testamenten is bijvoorbeeld de eigen bijdrage van de WLZ (AWBZ) geweest. Bevat jouw testament wel een WLZ clausule? Je zou iedere vijf jaar je testament door moeten nemen met jouw notaris. Die kan dan kijken of alles nog actueel is of dat er wijzigingen nodig zijn. Je kan het testament ook intrekken, dat noemen we een testament herroepen. Dat kan snel en goedkoop via onze site. Als je een nieuw testament maakt, dan vervalt het oude testament ook direct.

Testament is strikt persoonlijk

Jouw testament is jouw laatste wil. Je maakt een testament dus voor jezelf. Ook al voelt het voor veel mensen die een partner hebben vaak alsof ze samen een testament maken. Juridisch gezien zijn dat twee verschillende testamenten. Als je via onze site een testament voor gehuwden of testament voor samenwonenden maakt dan is het een gelijkluidend setje van twee testamenten. Je noemt dat ook wel een spiegeltestament.

Executeur benoemen zonder testament

Je kan ook “los” een executeur benoemen, dat is iemand die jouw nalatenschap uitvoert. Dat kan een persoon of organisatie zijn. De executeur kan jouw testament uitvoeren, of het wettelijk erfrecht. Voordeel van het aanwijzen van een executeur is dat je de nabestaande niet opzadelt met het zijn van erfgenaam en tegelijk de afhandeling.

Levenstestament

Testamenten regelen wat er gaat gebeuren na jouw overlijden. Maar er zijn omstandigheden denkbaar dat jij bij leven geen besluiten meer kan nemen. Bijvoorbeeld omdat je geestelijk de weg kwijt bent, of een ernstig ongeluk. Voor die gevallen is het levenstestament. Een document waarin je bepaalt wie er namens jou gevolmachtigde is om te handelen als jij dat niet meer kan. Eigenlijk zou iedereen een levenstestament moeten opstellen.

Lees meer