Stichting Dierennood

Home » Goede doelen » Stichting Dierennood
8.4
logo Stichting Dierennood

Steun Stichting Dierennood

Als dierenvriend wil je juist die dieren helpen, die dit het hardst nodig hebben. Nederland is vrijwel het enige land ter wereld zonder zwerfhonden. In andere landen worden deze dieren geschopt en geslagen en respectloos behandeld.


Stichting Dierennood ondersteunt kleinschalige projecten, om gewonde en zieke zwerfdieren te helpen in diverse landen. Pas na grondig en langdurig checken kom een project in die landen eventueel in aanmerking, voor een van de Hulpacties-van-de-Maand


Ook werkt deze stichting toekomstgericht, vooral met belangrijke sterilisatie-projecten om de grote aantallen zwerfdieren te doen minderen. In samenwerking met o.a. studenten Diergeneeskunde van de universiteiten van Utrecht en Gent.


Speciaal is hun unieke garantie dat 100% van alle donaties en legaten alleen voor directe hulp voor zwerfdieren zal worden gebruikt. Zij kennen geen salarissen en geen kosten voor huisvesting. De weinige onkosten die zij maken, worden bovendien door de bestuursleden zelf betaald.

Door de unieke samenwerking met DoeHetZelfNotaris kan je het goede doel heel eenvoudig steunen.

Je kunt hier voor Stichting Dierennood:

Meerjarig schenken

Door een schenking vast te leggen voor meer jaar heb je extra fiscale voordelen. Je moet de schenking dan voor minimaal vijf jaar vastleggen. Dat doe je in een contract. Dat contract kan je bij DoeHetZelfNotaris maken. Je regelt dan naast het bedrag en de wijze van betalen ook nog wat andere zaken. Zo kan je schenking stoppen als de organisatie de ANBI status verliest (en jij dus je fiscale aftrek), of als de organisatie een andere doelstelling krijgt.

Hoe werkt een legaat voor Stichting Dierennood

Je kunt hier een bijzondere gift na jouw overlijden doen waarmee je een geldbedrag nalaat aan Stichting Dierennood.
Je hoeft maar een beperkte hoeveelheid gegevens zelf in te vullen. Jouw persoonlijke gegevens en het bedrag van de gift.
Hierna kies je een notaris in de buurt. Die maakt de akte voor je in orde.
De bijzondere gift heeft juridisch de vorm van een legaat. Je ontvangt het concept en maakt een afspraak om de akte te tekenen bij de notaris. Dat moet in persoon omdat de notaris moet controleren of je begrijpt wat je tekent en of je dat in vrije wil hebt besloten. Er zijn notariskantoren in heel Nederland waar je terecht kan.

 

Stichting Dierennood in je testament

Je kan heel eenvoudig het goede doel opnemen in je testament. Voordeel van een samenwerkend goed doel opnemen in je testament is dat je dan alleen de naam hoeft aan te vinken. Wij vullen dan alle gegevens verder in.

Lees meer