Legaat maken voor rechtspersoon?

Legaat maken voor rechtspersoon?

Home » Legaat maken voor rechtspersoon?
8.6
Kan ik een legaat maken voor een rechtspersoon?

Ja, dat kan. Je kunt in jouw testament of aanvullend legaat een object of geldbedrag nalaten aan een rechtspersoon. Die rechtspersoon wordt dan legataris en mag het legaat na jouw overlijden ontvangen. Het legaat gaat voor op de rest van de erfenis.

Rechtspersoon kan legaat krijgen

De wet stelt een rechtspersoon (vaak) gelijk met een natuurlijk persoon, dus met een mens van vlees en bloed. Daardoor kun je in jouw testament een legaat of geldlegaat maken voor een rechtspersoon. Die rechtspersoon wordt dan legataris. Rechtspersonen zijn bijvoorbeeld een stichting voor een goed doel, of een familiestichting. Je kunt zelfs een stichting oprichten bij testament, die stichting is dan jouw erfgenaam.

Bij legaten aan rechtspersonen gelden dezelfde regels als bij legaten voor mensen. Zo kan de rechtspersoon-legataris pas zes maanden na het overlijden van de erflater het legaat opeisen van de erfgenamen. De erflater kan echter een kortere of langere opeisbaarheidstermijn hebben gesteld.

Goed doel als erfgenaam

In plaats van het maken van een legaat voor een rechtspersoon kan je die rechtspersoon als erfgenaam aanwijzen in jouw testament. Daarnaast kun je losse spullen aan een rechtspersoon nalaten met een codicil. Wil je geld nalaten zonder testament, dus met een aanvullend legaat? Via onze website kan je eenvoudig een aanvullend legaat maken voor verschillende goede doelen.

ANBI

legaat rechtspersoon

Bepaalde fondsen met een goed doel zijn een ANBI en hebben dus een ANBI-status. Die ANBI’s zijn vrijgesteld van het betalen van erfbelasting. Zij kunnen dus iedere euro uit jouw legaat besteden aan het goede doel. Lees verder: Nalaten aan een goed doel, hoe doe je dat? Daarnaast kan je ook voordelig schenken aan een ANBI.

    Lees meer over Legaat