Geldlegaat

Geldlegaat

Home » Woordenboek » Geldlegaat
8.6

Wat is het geldlegaat?

geld schenken

Het geldlegaat is een legaat waarin de erflater in zijn testament een vast geldbedrag nalaat aan iemand (de legataris).

De legataris kan pas zes maanden na het overlijden van de erflater het legaat opeisen van de erfgenamen. De erflater kan echter een kortere of langere opeisbaarheidstermijn hebben gesteld.

In plaats van een geldbedrag, kan de erflater ook een object nalaten. Losse spullen kan je als erflater nalaten met een codicil.

  • Het meervoud van geldlegaat is geldlegaten

Lees meer over Geldlegaat op Wikipedia

.