Legaat

Home » Legaat
8.4

Het legaat is een specifiek bedrag of object dat je nalaat aan iemand. Je hoeft niet altijd erfgenaam te zijn om iets te krijgen uit de erfenis van iemand. De erflater kan in een testament hebben geschreven dat je een vast geldbedrag krijgt of bijvoorbeeld een kast of een schilderij. De erfgenamen moeten dat aan jou afgeven. Het legaat is een schuld uit de nalatenschap. Deze moet eerst worden voldaan.

Wil je een bepaald geldbedrag of bepaalde goederen nalaten aan een persoon of goed doel, dan moet je dat in je testament regelen. Degene die dit ontvangt heet de legataris. Je kan een soort mini-testament maken dat alleen een legaat bevat. Losse spullen kun je ook aan iemand nalaten met een codicil.

Waarom een WLZ clausule opnemen?

Waarom zou ik een WLZ of AWBZ clausule willen opnemen? Een WLZ clausule is van belang als de langstlevende wordt opgenomen in een zorginstelling. Om de eigen bijdrage te verlagen kunnen de kinderen en andere erfgenamen hun erfdeel alvast opeisen bij...

Lees meer

Legaat vast bedrag

Is het nalatenschap van een vast bedrag in een legaat gebruikelijk? In een legaat kan je een vast bedrag opnemen. Dit kan voor problemen zorgen als het legaat hoger is dan de nalatenschap. Vast legaat nalatenVast geldbedragBedrag gekoppeld aan...

Lees meer

Verschil testament, legaat en codicil

Wat is het verschil tussen een testament, een legaat en een codicil? Een testament en legaat worden door de notaris ondertekend en ingeschreven in het CTR. Een codicil kan je zelf opstellen en bewaren. Alle drie gaan over hoe jij wilt dat er wordt...

Lees meer

Legaat maken voor rechtspersoon?

Kan ik een legaat maken voor een rechtspersoon? Ja, dat kan. Je kunt in jouw testament of aanvullend legaat een object of geldbedrag nalaten aan een rechtspersoon. Die rechtspersoon wordt dan legataris en mag het legaat na jouw overlijden ontvangen...

Lees meer

Wanneer legaat van object opeisbaar?

Wanneer is een legaat van een object opeisbaar? Een legaat kan pas worden opgeëist als de erflater is overleden. Daarna kan het legaat worden opgeëist. Aan het legaat kunnen wel voorwaarden verbonden zitten. Opeisbaarheid legaat van een...

Lees meer

Mag failliete legataris verwerpen?

De legataris is failliet verklaard. Mag de legataris een legaat dan verwerpen? De curator beslist over het vermogen van de legataris. De curator zal in de meeste gevallen het legaat aanvaarden, zodat het in de failliete boedel komt. Mag failliete...

Lees meer

Betaling van legaat uitstellen?

Kunnen erfgenamen de betaling van een legaat uitstellen? Ja. Er kan een betalingsregeling worden getroffen. Werkt de legataris hier niet aan mee? Dan kan je aan de rechter uitstel vragen. Dat kan alleen als er gewichtige redenen zijn. Uitstel van...

Lees meer

Wanneer is legaat van geldbedrag opeisbaar?

Wanneer is een legaat van een geldbedrag opeisbaar? Een legaat is niet meteen opeisbaar. Pas 6 maanden na het overlijden. De erflater kan in het testament een ander termijn hebben gesteld. Opeisbaarheid legaat van een geldbedragHoofdregel: zes...

Lees meer