Wat gebeurt er als mijn erfgenamen eerder komen te overlijden dan ik?

Wat gebeurt er als mijn erfgenamen eerder komen te overlijden dan ik?

Home » Wat gebeurt er als mijn erfgenamen eerder komen te overlijden dan ik?
8.6
Mijn erfgenaam komt voor mij te overlijden. Wie erft dan?

Als je geen testament hebt, geldt de wet. Dan is er sprake van plaatsvervulling. Is er wel een testament? Dan staat in het testament wie erfgenaam is. Hier kan ook sprake zijn van plaatsvervulling, maar er kan ook een andere bepaling zijn opgenomen.

Vooroverlijden

Als jouw erfgenaam voor jou komt te overlijden, dan noemen we dat juridisch “vooroverlijden“. Wat gaat er dan gebeuren? Het antwoord is best complex en hangt van een aantal factoren af. De eerste vraag is of je een testament hebt opgesteld.

Opvolgend erfgenaam zonder testament

vooroverlijden

Heb je geen testament, dan geldt de verdeling volgens de wet. In de eerste plaats is er dan sprake van plaatsvervulling. De kinderen van de overledene komen dan in de plaats. Dus had je twee kinderen en is één van hen overleden en heeft die kinderen, dan komen jouw kleinkinderen in de plaats van jouw kind.

Zijn er geen kinderen, kleinkinderen of een partner? Dan gaat de nalatenschap door naar jouw ouders, broers en zussen.

Opvolgend erfgenaam met testament

Heb je wel een testament dan zijn er twee mogelijkheden.

  1. De eerste is dat je in je testament nadrukkelijk hebt bepaald dat de erfenis alleen voor die ene persoon is. Dan heb je dus in je testament ook bepaald wat er gebeurt als die specifieke persoon voor jou komt te overlijden. Bijvoorbeeld dat je erfenis dan naar een goed doel gaat. Als je meerdere erfgenamen hebt benoemd, kan er ook in staat dat er sprake is van aanwas. Dat gaat het erfdeel naar de andere in het testament genoemde erfgenamen. In het testament kun je ook uitdrukkelijk voor plaatsvervulling kiezen. Dat houdt in dat de afstammelingen van de eerder overleden erfgenaam in zijn of haar plaats komen.
  2. De andere mogelijkheid is dat je niets hebt geregeld over wat er in dat geval moet gebeuren. Dan komen de afstammelingen van de overleden erfgenaam in de plaats van die overleden erfgenaam. Dus was de erfgenaam jouw buurman en is die overleden, dan komen de kinderen van de buurman daarvoor in de plaats.

Voorbeeld

Voorbeeld aanwas
A heeft een testament gemaakt en daarin twee erfgenamen benoemd, B en C. Zij krijgen ieder de helft van de nalatenschap. B overlijdt voordat erflater A overlijdt en B had zelf geen kinderen. Dan krijgt C door aanwas de gehele nalatenschap.

Hoe werkt dat bij een legaat?

Bij een legaat is meestal geregeld dat er geen “in de plaats stelling” zal zijn. Het legaat heeft een persoonlijk doel en leent zich dus niet voor uitkering aan een andere erfgenaam. Het legaat komt dan te vervallen.

Hoe regelt DoeHetZelfNotaris vooroverlijden?

In onze testamenten is voor wat betreft een normale erfstelling altijd een indeplaatsstelling. Voor een legaat hebben wij geen indeplaatsstelling. Dus bij ons komen de erfgenamen van de erfgenaam automatisch in de plaats van de overleden erfgenaam.

    Lees meer over Vraag het de notaris