Aanwas

Aanwas

Home » Woordenboek » Aanwas
8.6

Wat is een aanwas?

Aanwas is de situatie dat er erfgenamen of legatarissen geen aanspraak maken op hun erfdeel, waardoor dat erfdeel wordt verdeeld over de anderen die in het testament zijn benoemd. Dat kan bijvoorbeeld doordat een erfgenaam de erfenis verwerpt of al eerder dan de erflater overlijdt. In dat geval krijgen de andere erfgenamen in evenredigheid dat deel van de erfenis. Dat deel heet het vrijvallende deel.

Voorbeeld van aanwas

Erflater A heeft een testament gemaakt en overlijdt. In het testament zijn twee erfgenamen benoemd, B en C. Zij krijgen ieder de helft van de nalatenschap. B overlijdt voordat erflater A overlijdt en B had zelf geen kinderen. In dat geval krijgt C door aanwas de gehele nalatenschap.
Je kan van deze regeling afwijken door in je testament een andere regeling op te nemen. Bijvoorbeeld plaatsvervulling. Daarbij treden de kinderen van de erfgenaam in de plaats van de erfgenaam als hij of zij eerder dan de erflater overlijdt.