Legaat

Home » Legaat » Pagina 2
8.6

Het legaat is een specifiek bedrag of object dat je nalaat aan iemand. Je hoeft niet altijd erfgenaam te zijn om iets te krijgen uit de erfenis van iemand. De erflater kan in een testament hebben geschreven dat je een vast geldbedrag krijgt of bijvoorbeeld een kast of een schilderij. De erfgenamen moeten dat aan jou afgeven. Het legaat is een schuld uit de nalatenschap. Deze moet eerst worden voldaan.

Wil je een bepaald geldbedrag of bepaalde goederen nalaten aan een persoon of goed doel, dan moet je dat in je testament regelen. Degene die dit ontvangt heet de legataris. Je kan een soort mini-testament maken dat alleen een legaat bevat. Losse spullen kun je ook aan iemand nalaten met een codicil.

Wanneer legaat van object opeisbaar?

Wanneer is een legaat van een object opeisbaar? Een legaat kan pas worden opgeëist als de erflater is overleden. Daarna kan het legaat worden opgeëist. Aan het legaat kunnen wel voorwaarden verbonden zitten. Opeisbaarheid legaat van een...

Lees meer

Legaat maken voor rechtspersoon?

Kan ik een legaat maken voor een rechtspersoon? Ja, dat kan. Je kunt in jouw testament of aanvullend legaat een object of geldbedrag nalaten aan een rechtspersoon. Die rechtspersoon wordt dan legataris en mag het legaat na jouw overlijden ontvangen...

Lees meer

Vermiste legataris

Wie krijgt het legaat van een vermiste legataris? De legataris heeft recht op zijn of haar legaat. Ook als de legataris vermist is. De mede-erfgenamen kunnen met een machtiging van de rechtbank wel het legaat van de vermiste erfgenaam ontvangen...

Lees meer

Mag failliete legataris verwerpen?

De legataris is failliet verklaard. Mag de legataris een legaat dan verwerpen? De curator beslist over het vermogen van de legataris. De curator zal in de meeste gevallen het legaat aanvaarden, zodat het in de failliete boedel komt. Mag failliete...

Lees meer