Wanneer legaat van object opeisbaar?

Wanneer legaat van object opeisbaar?

Home » Wanneer legaat van object opeisbaar?
8.5
Wanneer is een legaat van een object opeisbaar?

Een legaat kan pas worden opgeëist als de erflater is overleden. Daarna kan het legaat worden opgeëist. Aan het legaat kunnen wel voorwaarden verbonden zitten.

Opeisbaarheid legaat van een object

object opeisbaar

Je kunt in jouw testament een object nalaten aan iemand. Dat heet een legaat. Daarmee krijgt iemand die jij hebt aangewezen, een legataris, recht op een specifiek object uit jouw nalatenschap. Dat kan van alles zijn, een schilderij, een auto, een paard, een huis, wat jij wilt. Maar wanneer mag de legataris mag dat legaat nu echt opeisen?

Overlijden van erflater

Een legaat waarin een object wordt nagelaten, wordt pas opeisbaar als de erflater is komen te overlijden. Vóór die tijd kan de persoon die recht heeft op het legaat, dus de legataris, het legaat dus nog niet opeisen. Ook al is het object niet meer in het bezit van degene die het opnam in een testament. Je kunt de afgifte dus niet afdwingen van de erfgenamen, voor het overlijden.

De erflater heeft echter veel testeervrijheid. Hij of zij kan dus zelf bepalen wanneer het legaat opeisbaar wordt. Bijvoorbeeld pas na overlijden van de langstlevende partner.

Geldlegaten

Legaten waarin een geldbedrag wordt nagelaten zijn opeisbaar na zes maanden vanaf het moment van overlijden van de erflater. De erflater kan echter een andere opeisbaarheidstermijn hebben bepaald.

    Lees meer over Legaat