Wanneer is legaat van geldbedrag opeisbaar?

Wanneer is legaat van geldbedrag opeisbaar?

Home ยป Wanneer is legaat van geldbedrag opeisbaar?
8.6
Wanneer is een legaat van een geldbedrag opeisbaar?

Een legaat is niet meteen opeisbaar. Pas 6 maanden na het overlijden. De erflater kan in het testament een ander termijn hebben gesteld.

Opeisbaarheid legaat van een geldbedrag

legaat opeisbaar

Je kunt in jouw testament een geldbedrag nalaten aan iemand of een organisatie. Dat heet een legaat. Daarmee krijgt iemand die jij hebt aangewezen, een legataris, recht op een specifiek bedrag. Maar wanneer mag de legataris mag dat legaat nu echt opeisen?

Hoofdregel: zes maanden na overlijden

Anders dan je zou denken, is het legaat niet meteen opeisbaar op het moment dat de erflater is komen te overlijden. Als het gaat om een legaat van een geldsom, dan wordt dat legaat pas zes maanden na het overlijden van de erflater opeisbaar. Er geldt dus een opeisbaarheidstermijn van zes maanden. Tijdens die periode kan het geld (door de erfgenamen) bij elkaar worden gebracht om het legaat te kunnen afgeven aan de legataris.

Uitzondering op hoofdregel

De hoofdregel geldt als de erflater niet anders heeft bepaald. De erflater kan in zijn of haar testament een andere termijn hebben gesteld. Dat kan een langere of kortere termijn dan zes maanden zijn voor opeisbaarheid na zijn of haar overlijden. In dat geval gaat de inhoud van het testament voor op de hoofdregel van de zes maanden termijn.

Er geldt daarbij geen harde maximumtermijn voor de erflater. Een opeisbaarheidstermijn van bijvoorbeeld tien of zestig jaar is dus mogelijk. Of dat ook wenselijk is, is een andere vraag. In ieder geval staat de testeervrijheid van de erflater hierbij voorop. Hij of zij mag zelf bepalen welke opeisbaarheidstermijn wordt gesteld.

Geen fatale termijn

Het kan voorkomen dat de zes maanden termijn of de door de erflater gestelde termijn is verstreken en de erfgenamen (nog) niet vrijwillig het legaat hebben afgegeven.

De opeisbaarheidstermijn is geen fatale termijn. Daarom moet je als legataris de erfgenamen van de overleden erflater nog eerst schriftelijk in gebreke stellen. In die ingebrekestelling eis je jouw legaat op. Je moet de erfgenamen een redelijke termijn geven, om alsnog tot betaling van het geldlegaat over te gaan. Als betaling binnen die termijn uitblijft, zijn de erfgenamen in verzuim. Dat betekent dat de legataris dan ook de wettelijke rente kan opeisen, ook hier weer tenzij de erflater anders heeft bepaald.

    Lees meer over Legaat