Mag failliete legataris verwerpen?

Mag failliete legataris verwerpen?

Home ยป Mag failliete legataris verwerpen?
8.6
De legataris is failliet verklaard. Mag de legataris een legaat dan verwerpen?

De curator beslist over het vermogen van de legataris. De curator zal in de meeste gevallen het legaat aanvaarden, zodat het in de failliete boedel komt.

Mag failliete legataris het legaat verwerpen?

De legataris is iemand die iets krijgt uit een erfenis, via een legaat of codicil. Als de legataris persoonlijk failliet is verklaard, dan gaat een curator het vermogen van de legataris beheren. Je wilt dat legaat dan waarschijnlijk liever niet aanvaarden omdat alles direct naar de schuldeisers gaat. Want je krijgt er niets van en misschien is het wel iets met persoonlijke waarde.

legataris verwerpen

Legaat valt in faillissement

Het legaat valt in het faillissement (faillissementsboedel) en moet dus worden verdeeld onder de schuldeisers van de legataris. Met het legaat moet je dus de schulden betalen. De legataris mag het legaat niet verwerpen. Anders worden de schuldeisers van de legataris benadeeld. Hij kan het trouwens ook niet aanvaarden. Dat zal de curator moeten doen.

Legaat onder last

In bepaalde gevallen kan de curator het legaat verwerpen. Bijvoorbeeld als het een legaat onder last is. Denk hierbij aan het zorgen voor een huisdier, het oprichten van een stichting voor de overledenen of het uitkeren van een bedrag aan een goed doel.

    Lees meer over Legaat