Moet executeur informatie geven aan legataris?

Moet executeur informatie geven aan legataris?

Home ยป Moet executeur informatie geven aan legataris?
8.6
Moet de executeur informatie geven aan de legataris?

Ja, de executeur moet de erfgenamen altijd gegevens geven over zijn of haar werkzaamheden. Deze plicht geldt ook tegenover de legataris.

Informeren over het bestaan van legaat

De executeur heeft een informatieplicht tegenover de legataris. De executeur moet de legataris zo snel mogelijk op de hoogte stellen van een legaat.

Soms kan de executeur het adres van de legataris niet achterhalen. In dat geval moet er via de rechtbank een nasporing of oproeping van de legataris plaatsvinden. Denk daarbij aan een advertentie.

informatie

Welke informatie krijgt de legataris?

In het testament is opgenomen wat het legaat precies inhoudt. De executeur kan de legataris een kopie van dit gedeelte van het testament opsturen.

De kosten die de executeur maakt om de informatie te vergaren en te verschaffen (bijvoorbeeld voor het inschakelen van notarissen en accountants) worden in principe betaald uit de nalatenschap. In de meeste gevallen heeft de executeur al een kopie van het testament.

Geen informatie verschaffen

Wanneer de executeur geen informatie wil verschaffen, kan de legataris via de rechter naleving van de informatieplicht afdwingen. Probeer eerst om er samen uit te komen. Daarmee voorkom je een tijdrovende en kostbare procedure.

    Heeft onze uitleg je verder geholpen?

    Lees meer over Afhandeling Erfenis