Moet executeur informatie geven aan legataris?

Moet executeur informatie geven aan legataris?

Home » Moet executeur informatie geven aan legataris?
8.6
Moet de executeur informatie geven aan de legataris?

Ja, de executeur moet de erfgenamen altijd gegevens geven over zijn of haar werkzaamheden. Deze plicht geldt ook tegenover de legataris.

Informatie over bestaan van legaat

Ja, de executeur heeft een informatieplicht tegenover de legataris. De executeur moet de legataris zo snel mogelijk op de hoogte stellen van een legaat.

Soms kan de executeur het adres van de legataris niet achterhalen. In dat geval moet er via de rechtbank een nasporing of oproeping van de legataris plaatsvinden. Denk daarbij aan een advertentie.

Recht op inzage voor berekening legitieme portie

De legataris die geen erfgenaam is heeft recht op inzage en een kopie van alle informatie die hij of zij voor de berekening van de legitieme portie nodig heeft. De legataris moet hiervoor wel eerst de executeur of erfgenamen vragen om die gegevens. De informatieplicht gaat namelijk niet zo ver dat de executeur ook rekening en verantwoording zou moeten afleggen aan de legataris.

De informatieplicht geldt ook tegenover de legataris die wel erfgenaam is. Die heeft recht op informatie, omdat hij of zij erfgenaam is.

Welke informatie

Bij de gegevens die voor de berekening van de legitieme portie van belang zijn, moet je denken aan de boedelbeschrijving. Denk daarbij ook aan feiten over giften die door de erflater in het verleden zijn gedaan. De informatieplicht is namelijk ruim omschreven, maar beperkt tot informatie die nodig is voor de berekening van de legitieme portie.

De kosten die de executeur maakt om de informatie te vergaren en te verschaffen (bijvoorbeeld voor het inschakelen van notarissen en accountants) worden in principe betaald uit de nalatenschap.

Geen informatie verschaffen

Wanneer de executeur geen informatie wil verschaffen, kan de legataris via de rechter naleving van de informatieplicht afdwingen. Probeer eerst om er samen uit te komen. Daarmee voorkom je een tijdrovende en kostbare procedure.

    Heeft onze uitleg je verder geholpen?

    Lees meer over Afhandeling Erfenis