Legaat vast bedrag

Legaat vast bedrag

Home » Legaat vast bedrag
8.5

Vast legaat nalaten

Is het nalaten van een vast bedrag in een legaat gebruikelijk?

In jouw testament of via een los legaat kan je aan jouw dierbaren een legaat nalaten. Bijvoorbeeld een kleinkindlegaat aan jouw kleinkinderen. Daarmee laat je een specifiek vast geldbedrag of object na aan iemand die jijzelf hebt aangewezen. Die persoon mag na jouw overlijden dat geldbedrag opeisen. Maar op het moment dat je het legaat opstelt, is niet zeker jij na jouw overlijden voldoende vermogen hebt nagelaten voor de legataris. Is het gebruikelijk dat je in jouw legaat een vast geldbedrag noemt?

Vast geldbedrag

Een legaat is inderdaad vast. Als het legaat wordt opgeëist, dan heeft de legataris recht op ontvangst van het door jou genoemde geldbedrag. Het legaat gaat voor op (de rest van) de erfgenamen. Is er te weinig, dan worden de legaten verminderd. In het testament staat op welke manier dat gebeurt:

  • Optie 1: alle legaten worden verminderd
  • Optie 2: de laatste legatarissen krijgen niets

Er ontstaat dus geen schuld voor de erfgenamen tegenover de legataris. Met andere woorden hoeven de erfgenamen de legataris niet te betalen, als er onvoldoende overblijft voor de legataris.

Bedrag gekoppeld aan vrijstelling

In plaats van een exact bedrag kan je ook opnemen dat een legaat even groot is als de “maximale vrijstelling voor de erfbelasting” voor een bepaalde persoon of groep personen. Dan is de hoogte dus pas te bepalen bij jouw overlijden. Je profiteert dan maximaal van de fiscale vrijstelling. Er zijn ook varianten waarbij de andere erfgenamen op dat moment nog kunnen schuiven met legaten en erfdelen.

Legitieme portie voor kinderen

Let wel op: kinderen van de erflater kunnen zich beroepen op de legitieme portie. Die gaat dan wel voor de legaten. Dus als er door de uitkering van de legaten te weinig overblijft voor de kinderen, dan moeten de legaten ook gekort.

    Heeft onze uitleg je verder geholpen?