Tegenover wie heeft legataris recht op legaat?

Tegenover wie heeft legataris recht op legaat?

Home ยป Tegenover wie heeft legataris recht op legaat?
8.6
Tegenover wie heeft de legataris recht op ontvangst van het legaat?

De legataris heeft een aanspraak op de erfgenamen, die zijn ieder persoonlijk aansprakelijk.

Recht op legaat tegenover erfgenamen

legataris recht

De erflater kan aan iemand, de legataris, een legaat nalaten. Daarmee krijgt de legataris recht op een geldbedrag of object uit de nalatenschap van de erflater. Het legaat wordt opeisbaar na het overlijden van de erflater. In geval van een geldlegaat is dat pas zes maanden na zijn of haar overlijden. Maar bij wie moet de legataris zich melden om het legaat te krijgen? Wie is verplicht om het legaat af te geven aan de rechthebbende legataris? Tegenover wie kan de legataris het legaat opeisen?

Alle erfgenamen aansprakelijk

De hoofdregel is dat alle erfgenamen verantwoordelijk of aansprakelijk zijn voor afgifte van het legaat. Zij zijn dus ieder voor zich schuldenaar van de legataris als schuldeiser. Dit geldt als de erflater in zijn testament hierover niets (anders) heeft bepaald.

Door het nalaten van een legaat, geeft de erflater aan de legataris namelijk een vorderingsrecht. Het legaat is immers een schuld van de nalatenschap. De legataris kan zijn vorderingsrecht op ontvangst van het legaat dus uitoefenen tegenover de gezamenlijke erfgenamen.

Bepaalde erfgenamen aansprakelijk

De erflater kan in zijn of haar testament echter hebben bepaald dat een legaat slechts op een of meer bepaalde erfgenamen wordt gelegd. Dan zijn niet alle erfgenamen samen schuldenaar, maar slechts de aangewezen erfgenaam. Alleen die erfgenaam is dan tegenover de legataris verantwoordelijk voor het afgeven van het legaat aan de rechthebbende legataris.

Kennisgeving legataris

Hoe komt een legataris te weten dat hij recht heeft op een legaat? De erfgenamen op wie het legaat rust of de executeur, als die er is, moet de legataris zo spoedig mogelijk van het legaat op de hoogte brengen. Zij zijn dus verplicht om de legataris te benaderen over het legaat.

    Lees meer over Legaat