Schuldenaar

Schuldenaar

Home » Woordenboek » Schuldenaar
8.6

Wat is een schuldenaar?

De schuldenaar is degene die de schuld bezit. Het is dus degene die moet betalen. De schuld komt voort uit een verplichting die je bent aangegaan. Het is de persoon die een prestatie (meestal betaling van geld) verschuldigd is aan een schuldeiser. De schuld ontstaat meestal uit een overeenkomst met de schuldeiser. Je kan (door de rechter) gedwongen worden om de schuld te voldoen. Als de schuldenaar niet aan zijn verplichtingen kan voldoen gaat hij failliet.

Voorbeeld schuldenaar

Bijvoorbeeld je hebt besloten iemand geld te schenken, de schenker is dan de schuldenaar. Je hebt geld van iemand geleend, dat moet je terugbetalen. Je hebt iemand schade toegebracht, die moet je betalen.

  • Het meervoud van schuldenaar is schuldenaren

Lees meer over Schuldenaar op Wikipedia