Betekenis Schuldenaar

De schuldenaar is degene die de schuld bezit. Het is dus degene die moet betalen. De schuld komt voort uit een verplichting die je bent aangegaan. Het is de persoon die een prestatie (meestal betaling van geld) verschuldigd is aan een schuldeiser. De schuld ontstaat meestal uit een overeenkomst met de schuldeiser. Je kan (door de rechter) gedwongen worden om de schuld te voldoen. Als de schuldenaar niet aan zijn verplichtingen kan voldoen gaat hij failliet.

Voorbeeld schuldenaar

Bijvoorbeeld je hebt besloten iemand geld te schenken, de schenker is dan de schuldenaar. Je hebt geld van iemand geleend, dat moet je terugbetalen. Je hebt iemand schade toegebracht, die moet je betalen.

Lees meer over de schuldenaar op Wikipedia.

  -   Meervoud van Schuldenaar: schuldenaren

Heeft onze uitleg je verder geholpen?

Hypotheek oversluiten
Hypotheek doorhalen
Hypotheek oversluiten
Hypotheek doorhalen
Maak nu een schenking op papier