Betaling van legaat uitstellen?

Betaling van legaat uitstellen?

Home ยป Betaling van legaat uitstellen?
8.6
Kunnen erfgenamen de betaling van een legaat uitstellen?

Ja. Er kan een betalingsregeling worden getroffen. Werkt de legataris hier niet aan mee? Dan kun je aan de rechter uitstel vragen. Dat kan alleen als er gewichtige redenen zijn.

Uitstel van betaling legaat

Het legaat geeft de legataris recht op ontvangst een geldbedrag of afgifte van goederen. De erfgenamen moeten dat legaat in principe uiterlijk zes maanden na het overlijden van de erflater aan jou als legataris afgeven. Het legaat gaat voor de erfenis. Maar wat nu als het betalen van dat geldbedrag erg bezwaarlijk of te belastend is voor de erfgenamen? Kunnen zij de betaling dan uitstellen of het geldbedrag in termijnen betalen?

Betalingsregeling tussen erfgenamen en legataris

Het staat de erfgenamen en de legataris vrij om in onderling overleg een betalingsregeling vast te stellen. Het is verstandig om die regeling dan wel schriftelijk vast te leggen. Dan voorkom je dat er later onenigheid kan ontstaan over het bestaan van de betalingsregeling en de afspraken die daarbij zijn gemaakt. Maar wat nu als de legataris niet wil meewerken aan een betalingstermijn?

Rechter vonnis

Betalingstermijn verzoeken aan de rechter

Als jullie er niet samen uitkomen, kunnen de erfgenamen besluiten om naar de rechter te stappen. De rechter kan op verzoek van de erfgenamen die het legaat moeten uitbetalen bepalen dat zij het geldbedrag pas na verloop van een bepaalde termijn of in termijnen moeten betalen.

Gewichtige redenen

De rechter mag niet zomaar een afwijkende betalingsregeling vaststellen. De erflater heeft de legataris nu eenmaal het recht op een legaat gegeven.

De rechter kan namelijk alleen een betalingstermijn op verzoek van de erfgenamen vaststellen, als er gewichtige redenen zijn die dat rechtvaardigen. Die redenen moeten dus rechtvaardigen dat de legataris pas langer dan na zes maanden recht heeft op uitbetaling van het legaat.

Wat zijn dan gewichtige redenen? Dat zijn bijvoorbeeld gevallen waarin er op het moment van de opeisbaarheid van het legaat onvoldoende geld is om tot uitbetaling te komen, maar een nog te verkopen object later veel geld opbrengt. Het gaat dan om spullen die zich niet voor directe verkoop lenen. In dat geval kun je van de legataris verlangen te wachten totdat dat object wordt verkocht.

Betalingsregeling later wijzigen

Overigens kan de rechter de betalingsregeling later nog wijzigen. Dat kan als er zich omstandigheden voordoen die ten tijde van het vaststellen van de betalingstermijn niet voorzien waren. De erfgenamen of de legataris kunnen dan aan de rechter verzoeken om de eerder vastgestelde betalingsregeling te wijzigen.

    Lees meer over Legaat