Gehuwden testament

Home » Testamenten » Gehuwden testament
8.6

Twee testamenten voor gehuwden

Twee testamenten kunnen voor een echtpaar veel opleveren. Jullie hebben de zaken dan zelf in de hand. In een testament kun je veel meer regelen dan de wet mogelijk maakt. Zeker als je een beetje vermogen hebt opgebouwd is dat zeker aan te raden. Als jullie geen kinderen hebben dan is een testament zeker aan te raden. Dan kan je bepalen wie er na jullie gaat erven. Juridisch is er op het gebied van het erfrecht geen verschil tussen gehuwden en geregistreerd partners. In de testamenten passen we de modellen automatisch aan.

De wet en de langstlevende

Als je getrouwd bent dan heeft de wet jullie aangewezen als elkaars erfgenaam. Als jullie kinderen hebben dan heeft de langstlevende ouder het recht om de erfenis van de kinderen onder zich (vruchtgebruik) te houden. De kinderen krijgen dan een vordering in geld op de langstlevende.

Voordelen

Nergens zo voordelig en makkelijk.

 • Notaristarief is all in
 • Vaste prijs
 • In 10 minuten klaar met de aanvraag
 • Betaal pas bij de notaris
 • Ontvang een gratis op maat gemaakt voorbeeld testament
 • Notaris schrijft de testamenten in bij CTR

Wat regel je hier voor testament voor gehuwden?

Je maakt hier een testament waarin een aantal keuzes al vooraf is bepaald in ons model. De keuzes zijn gemaakt zoals de meeste mensen die zouden maken. Lees het Stappenplan goed door, daar leggen we de keuzes ook in uit.

 • Je echtgenoot is je erfgenaam
 • Zijn er kinderen, dan krijgen ze een legaat
 • Reserve erfgenamen, personen of organisaties
 • Je echtgenoot is executeur
 • Reserve executeur
 • Erfenis is opeisbaar als de erfgenaam moet interen
 • Testament vervalt bij einde huwelijk

Voor gehuwden gaat dit testament ervan uit dat het de bedoeling is om zoveel mogelijk ruimte te bieden aan de langstlevende partner. Die echtgenoot wordt dus erfgenaam, en executeur. Eventuele kinderen krijgen geen erfdeel, maar een legaat van dezelfde grootte. De langstlevende heeft hierdoor ruimte om zelf te bepalen hoe het verder zal gaan.
In eerste instantie is jouw echtgenoot degene die de erfenis afhandelt, de executeur. Maar het kan natuurlijk zo zijn dat jouw echtgenoot tegen die tijd te oud of te ziek is om het te doen. Daarom benoem je voor alle functies in het testament een reserve.

Met of zonder kinderen?

Testament met zegel

Het maakt veel uit of jullie kinderen hebben of niet. Hebben jullie geen kinderen? Dan moeten jullie gaan bepalen naar wie de erfenis gaat als jullie beiden komen te overlijden. Dat kan bijvoorbeeld naar familie, vrienden of goede doelen zijn. Hebben jullie wel kinderen? Dan wil je vermoedelijk iets regelen voor het geval dat beide ouders komen te overlijden. Bijvoorbeeld het beheer over een eventueel erfdeel zolang ze minderjarig zijn, de voogdij zolang ze minderjarig zijn.

Fiscaal erfbelasting gehuwden

Het Nederlandse erfrecht is behoorlijk gunstig voor gehuwden. De vrijstelling voor de erfbelasting voor gehuwden kan oplopen tot boven de € 720.000. De vrijstellingen worden jaarlijks iets aangepast en gepubliceerd in de tarieven vrijstelling en erfbelasting op onze website.
Door een testament te maken kun je ook bepalen op welk moment (een deel van) de erfbelasting betaald moet worden.

Wat krijgen jullie voor je geld?

Jullie krijgen twee complete en goede testamenten, inclusief alles wat je nodig hebt om daar te komen.

Lees meer over testamenten