Testament gehuwden met kinderen 448.-

Home » Testamenten » Gehuwden testament » Testament gehuwden met kinderen
8.6

De akte wordt gemaakt door een aangesloten DoeHetZelfNotaris. Ondertekening vindt plaats op het kantoor van die notaris.

Testament gehuwden met kinderen opstellen

Voor gehuwden met kinderen is het maken van een testament soms belangrijk. Het wettelijk erfrecht beschermt de langstlevende. Maar met een testament kun je de erfenis wel beter beschermen. Bijvoorbeeld om te voorkomen dat de erfenis moet worden gebruikt voor de eigen bijdrage in een verzorgingstehuis (WLZ clausule). Ook kun je bepalen dat de erfenis in de familie blijft en geen onderdeel van een gemeenschappelijk boedel kan worden. Zo gaat bij een eventuele scheiding het erfdeel niet daar de dan ex-schoonfamilie. Met twee gelijke testamenten regel je dat hier direct goed.

Langstlevende testament

Na het overlijden van één van beide partners zal de andere partner, de langstlevende, het vruchtgebruik van de erfenis hebben. Er is een bepaling dat de erfenis niet in een nieuwe gemeenschap van goederen mag vallen als je echtgenoot later opnieuw gaat trouwen. In bepaalde gevallen is de erfenis opeisbaar bijvoorbeeld bij schulden, curatele of opname in een verzorgingstehuis of gelijke instelling. De Wet Langdurige Zorg (WLZ) eist dan een eigen bijdrage (vroeger AWBZ). Ons testament bevat standaard een WLZ clausule. De erfenis blijft dus zoveel mogelijk in takt.

Voor gehuwden gaan we ervan uit dat het de bedoeling is om zoveel mogelijk ruimte te bieden aan de langstlevende partner. Die wordt dus erfgenaam, en executeur. De kinderen krijgen geen erfdeel, maar een legaat van dezelfde grootte. De langstlevende heeft hierdoor ruimte om zelf te bepalen hoe het verder zal gaan.

Voordelen

Nergens zo voordelig en makkelijk.

 • Notaristarief is all in
 • Vaste prijs
 • In 10 minuten klaar met de aanvraag
 • Betaal pas bij de notaris
 • Ontvang een gratis op maat gemaakt voorbeeld testament
 • Notaris schrijft in bij CTR

Wat regel je hier voor testament voor gehuwden met kinderen?

Je maakt hier een testament waarin een aantal keuzes al vooraf is bepaald in ons model. De keuzes zijn gemaakt zoals de meeste mensen die zouden maken. Lees het Stappenplan goed door, daar leggen we de keuzes ook in uit.

 • Je echtgenoot is je erfgenaam
 • De kinderen krijgen een legaat
 • Reserve erfgenamen, personen of organisaties
 • Je echtgenoot is executeur
 • Reserve executeur
 • Erfenis is opeisbaar als de erfgenaam moet interen
 • Testament vervalt bij einde huwelijk

Extra: regeling minderjarige kinderen

In dit testament kun je ook regelen wie de voogdij krijgt over de minderjarige kinderen als beide ouders overlijden. Regel je niets dan wordt dit besloten door de kantonrechter. Je kunt ook regelen dat het beheer over de erfenis door iemand wordt geregeld zolang het kind niet meerderjarig is (of een andere leeftijdsgrens).
In het testament kun je ook regelen dat de erfenis uitsluitend naar je kind gaat en niet naar diens partner bij een scheiding.

Wat doet de notaris voor een testament voor gehuwden?

De notaris zal alle gegevens controleren die jullie opgeven. Dus zijn jullie gegevens en die van de eventuele erfgenamen juist ingevuld. De notaris doet dat in de daarvoor bestemde openbare registers.
Ook zal de notaris het concepttestament doorlezen en eventueel vooraf wat vragen aan jullie stellen. Daarna volgt een (korte) bespreking op het kantoor van de notaris. De notaris legt het testament nog een keer uit. Ook controleert de notaris of jullie beiden begrijpen wat je hebt ingevuld. In bijzijn van de notaris moet ieder van jullie ondertekenen.

Wat kost een testament voor gehuwden

+

Tarief Testament gehuwden met kinderen (2 testamenten) € 448.- incl. BTW

Wat kost een Testament gehuwden met kinderen (2 testamenten)


Werkzaamheden

Wat doet de notaris voor het tarief

Het testament voor gehuwden bestaat uit twee testamenten. Een testament is namelijk strikt persoonlijk. Je krijgt voor ons tarief dus twee testamenten die bijna gelijkluidend zijn. Er gelden voor een testament een aantal formele handelingen. Jullie moeten in ieder geval in persoon bij de notaris komen tekenen. Het goedkope tarief gaat er van uit dat je dat samen komt doen.

De notaris zal voor het tarief:

 • de testamenten opmaken;
 • een ID controle doen voor de beide opstellers;
 • de aktes inschrijven in het Centraal Testamentenregister;
 • de aktes eeuwig bewaren;
 • jullie ieder een officieel afschrift meegeven van het persoonlijke testament.

Wat krijg je voor je geld?

Jullie krijgen twee complete en goede testamenten, inclusief alles wat je nodig hebt om daar te komen.

Lees meer