5 Stappen naar een Testament Gehuwden

Home » Testamenten » Gehuwden testament » 5 Stappen naar een Testament Gehuwden
8.6

5 Stappen naar een Testament voor Gehuwden

Stappenplan voor je akte

We leggen in enkele stappen uit welke vragen je jezelf moet stellen voordat jullie een testament gaan opstellen. We leggen ook uit welke keuzes wij gemaakt hebben in onze akte. Als je die keuzes anders wilt, dan kan dat. Je kunt dan alleen geen gebruik maken van ons standaard model. Je moet een offerte vragen bij de notaris en dat zal vermoedelijk een stuk duurder uitpakken dan onze optie.

 1. Altijd elkaars erfgenaam

  Wij kiezen in ons model testament ervoor dat je altijd in eerste instantie elkaars erfgenaam bent. Je hebt als gehuwden bij een dergelijk testament recht op de vrijstelling van de erfbelasting voor het maximale bedrag voor gehuwden.
  Houd rekening met het feit dat als je in gemeenschap van goederen getrouwd bent, dat de helft van jullie bezit geen onderdeel is van de erfenis. Dat deel is namelijk al van de langstlevende. Heb je huwelijkse voorwaarden en gaat de erfenis om een aanzienlijk bedrag dat de vrijstelling voor de erfbelasting kan overstijgen? Overweeg dan om de huwelijkse voorwaarden op te heffen via onze site.

 2. Bepaal je erfgenaam

  2a Reserve erfgenaam als jullie geen kinderen hebben
  Als jullie geen kinderen hebben, dan kun je een reserve-erfgenaam aanwijzen. Als jullie beiden zijn overleden dan gaat de erfenis naar die persoon of organisatie. Je kunt namelijk ook een Goed Doel aanwijzen als erfgenaam. Realiseer je wel dat de langstlevende het testament natuurlijk later nog kan aanpassen.

  2b Kinderen zijn erfgenaam
  Hebben jullie kinderen, dan worden deze automatisch opgenomen als erfgenamen in het testament. De kinderen ontvangen hun erfdeel pas op het moment dat de langstlevende komt te overlijden. De kinderen krijgen een vordering op de langstlevende. Hiermee voorkom je dat er verdeling van de erfenis moet plaatsvinden bij het eerste overlijden. In het testament staat ook een clausule die het mogelijk maakt om het kindsdeel uit te betalen als de langstlevende wordt opgenomen in een zorginstelling. Het is niet mogelijk om je kind te onterven in ons standaardmodel.

  2c Extra legaten in testament
  Je kunt het testament uitbreiden met legaten. Bijvoorbeeld omdat je bepaalde mensen of goede doelen, na je overlijden een bepaald bedrag wilt nalaten. Je maakt ze dan geen erfgenaam, maar geeft ze een legaat. Die legaten zijn pas opeisbaar na overlijden van de langstlevende. Let wel op, je maakt twee gelijke testamenten. Dus in allebei de testamenten komt een legaat. Dat wil zeggen dat als je een bedrag van bijvoorbeeld € 500 opneemt er in totaal € 1.000 naar die organisatie gaat.

 3. Tegelijk dood

  Als je geen kinderen hebt en je gaat tegelijk, of vlak na elkaar dood dan gaat de erfenis naar de erfgenamen van degene die het laatst gaat. Dat voelt oneerlijk, alles gaat plotseling naar de ouders van de persoon die toevallig een dag langer leefde. Daarom hebben we een rampenclausule. Ga je binnen dertig dagen na elkaar dood, dan beschouwen we de eerste erfenis als niet van toepassing. Zo ontvangen dus ieders ouders hun deel. Als je geen ouders hebt, dan zijn je erfgenamen andere familieleden.

 4. Executeur

  Je bent elkaars executeur. Dus je voert elkaars testament uit. Voor de langstlevende is er de mogelijkheid een extra (reserve) executeur aan te wijzen. Ook hier de opmerking, deze kan later aangepast worden.

 5. Beheer en Voogd

  Als jullie minderjarige kinderen hebben kan je bepalen wie de voogdij moet hebben zolang ze minderjarig zijn. Dit speelt alleen wanneer beide ouders komen te overlijden.
  Je kunt ook regelen dat de erfdelen van de kinderen, als die zijn uitgekeerd nog onder beheer staan (minderjarigenbewind). Iemand anders heeft dan de beslissingsmacht en je kunt zelf kiezen tot welke leeftijd. Gebruikelijk is 21 jaar of 23 jaar.

Lees meer over testamenten