Testament gehuwden zonder kinderen (448.- incl. btw)

Testament gehuwden zonder kinderen (448.- incl. btw)

Home » Testamenten » Gehuwden testament » Testament gehuwden zonder kinderen
8.6

De akte wordt gemaakt door een aangesloten DoeHetZelfNotaris. Ondertekening vindt plaats op het kantoor van die notaris.

Testament gehuwden zonder kinderen opstellen

Voor gehuwden zonder kinderen is het maken van een testament belangrijk. Jullie kunnen samen bepalen wie jullie erfenis krijgt. Want zonder kinderen gaat bij het overlijden van de laatste van jullie twee de erfenis naar de erfgenamen van die laatste. Terwijl jullie dat misschien wel anders willen. Met twee gelijke testamenten regel je dat hier direct goed.

Langstlevende testament

Na het overlijden van één van beide echtgenoten zal de andere partner het vruchtgebruik van de erfenis hebben. Er is een bepaling dat de erfenis niet in een nieuwe gemeenschap van goederen mag vallen als je partner later opnieuw gaat trouwen. In bepaalde gevallen is de erfenis opeisbaar bijvoorbeeld bij schulden, curatele of opname in een WMO instelling (vroeger AWBZ). Dat noem je een AWBZ of WLZ clausule.
De nalatenschap blijft dus zoveel mogelijk in takt.

Voordelen

Nergens zo voordelig en makkelijk.

 • Notaristarief is all in
 • Vaste prijs
 • In 10 minuten klaar met de aanvraag
 • Betaal pas bij de notaris
 • Ontvang een gratis op maat gemaakt voorbeeld testament

Wat regel je hier voor testament voor gehuwden zonder kinderen?

Testament met zegel

Je maakt hier een testament waarin een aantal keuzes al vooraf is bepaald. De keuzes zijn gemaakt zoals de meeste mensen die zouden maken. Lees het Stappenplan goed door, daar leggen we de keuzes ook in uit.

 • Je partner is je erfgenaam
 • Rampenclausule voor tegelijk of kort na elkaar overlijden
 • Aanwijzen erfgenamen, personen of organisaties
 • Je partner is executeur
 • Maak eventueel één of meer legaten
 • Reserve executeur
 • Erfenis is opeisbaar als de erfgenaam moet interen (Zorginstellingclausule)
 • Testament vervalt bij echtscheiding

In eerste instantie is jouw echtgenoot/echtgenote degene die de erfenis afhandelt. Maar het kan natuurlijk zo zijn dat jouw partner tegen die tijd te oud of te ziek is om het te doen. Daarom benoem je voor alle functies in het testament een reserve. Dat kan een persoon zijn, maar ook een organisatie.

Wat doet de notaris voor een gehuwden testament zonder kinderen?

De notaris zal alle gegevens controleren die jullie opgeven. Dus zijn alle erfgenamen juist doorgegeven. De notaris doet dat in de daarvoor bestemde openbare registers. Hebben jullie bijvoorbeeld goede doelen opgenomen, dan zal de notaris in het Handelsregister de gegevens controleern.
Ook zal de notaris het concepttestament doorlezen en eventueel vooraf vragen aan jullie stellen. Daarna volgt een (korte) bespreking op het kantoor van de notaris. De notaris legt alles nog kort uit. Ook controleren ze of jullie nog kunnen overzien wat jullie gaan tekenen. In bijzijn van de notaris moet ieder van jullie ondertekenen.

Extra: bijzondere bepalingen

In het testament kan je een rampenclausule opnemen. Die regelt wat er gaat gebeuren als jullie gelijk of vlak na elkaar komen te overlijden (binnen 30 dagen).
Je kan bij ons een testament maken voor iedere samenstelling van een huwelijk. Dus het traditionele man-vrouwhuwelijk maar ook man-man of vrouw-vrouw. Je kan alle gegevens kwijt.

Wat krijg je voor je geld?

Jullie krijgen twee complete en goede testamenten, inclusief alles wat je nodig hebt om daar te komen.

+

Tarief Testament gehuwden zonder kinderen (2 testamenten) € 448.- incl. BTW

Wat kost een Testament gehuwden zonder kinderen (2 testamenten)


Werkzaamheden

Wat doet de notaris voor het tarief

Het testament voor gehuwden bestaat uit twee testamenten. Een testament is namelijk strikt persoonlijk. Je krijgt voor ons tarief dus twee testamenten die bijna gelijkluidend zijn. Er gelden voor een testament een aantal formele handelingen. Jullie moeten in ieder geval in persoon bij de notaris komen tekenen. Het goedkope tarief gaat er van uit dat je dat samen komt doen.

De notaris zal voor het tarief:

 • de testamenten opmaken;
 • een ID controle doen voor de beide opstellers;
 • de aktes inschrijven in het Centraal Testamentenregister;
 • de aktes eeuwig bewaren;
 • jullie ieder een officieel afschrift meegeven van het persoonlijke testament.

Lees meer