Spiegeltestament

Spiegeltestament

Home » Woordenboek » Spiegeltestament
8.5

Wat is het spiegeltestament?

Een spiegeltestament zijn twee testamenten die bijna gelijk zijn (ook wel gelijkluidend testament of wederzijds testament).

Twee partners sluiten samen een spiegeltestament af. Zij benoemen in hun testament de ander tot erfgenaam en meestal ook tot uitvoerder van het testament. Voor het overige zijn deze testamenten dus inhoudelijk gelijk.
Jouw testament is je laatste wil, die is strikt persoonlijk. Je kan dus niet samen één testament afsluiten, het zijn er dan altijd twee. Het staat je ook altijd vrij om jouw testament later te wijzigen.

  • Het meervoud van spiegeltestament is spiegeltestamenten