In huwelijksvoorwaarden afzien van partneralimentatie?

In huwelijksvoorwaarden afzien van partneralimentatie?

Home » In huwelijksvoorwaarden afzien van partneralimentatie?
8.6
Kunnen wij op voorhand afzien van partneralimentatie?

Nee, dat is in Nederland expliciet verboden. Je kan niet afzien van partneralimentatie, ook niet in huwelijks voorwaarden. Je kan er wel afspraken over maken in het zicht van een echtscheiding. Ook dan moet die afspraak wel redelijk zijn.

Afzien van partneralimentatie

Bij het uit elkaar gaan is het soms zo dat een van de ex-partners partneralimentatie gaat betalen aan de minder draagkrachtige ex-partner. Kan je op voorhand al met elkaar afspreken dat je afziet van partneralimentatie. Dus deze afspraak vastleggen in je huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden?

Verboden afzien van partneralimentatie

Nietig

Je kunt niet op voorhand vóór of in de huwelijksvoorwaarden, partnerschapsvoorwaarden of andere overeenkomst afzien of afstand doen van het recht op partneralimentatie. Je kunt namelijk niet voorzien waar je dan vanaf ziet. Jullie financiële situatie kan totaal veranderen in de loop van het huwelijk of partnerschap. Ook kunnen strikt persoonlijke omstandigheden wijzigen, bijvoorbeeld één partner wordt ongeneselijk ziek. Dan is het onredelijk als bij een scheiding al op voorhand van alimentatie was afgezien. Sterker nog, die afspraak is in strijd met de wet en dus automatisch nietig. Die afspraak bestaat dus niet volgens de wet.

Zie bijvoorbeeld de uitspraak van de Rechtbank Amsterdam. De ex-partner kan dus geen beroep doen op de afstand van partneralimentatie bij voorbaatArtikel 1:400 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt namelijk:

Overeenkomsten waarbij van het volgens de wet verschuldigde levensonderhoud wordt afgezien, zijn nietig.

In het zicht van echtscheiding

Je kunt echter wel samen in het zicht van een echtscheiding afspreken dat jullie afzien van partneralimentatie. De wet bepaalt namelijk dat partners vóór of na de echtscheiding samen kunnen bepalen of de een partneralimentatie moet betalen aan de ander. Jullie kunnen met een nihilbeding dat bedrag op € 0 zetten of verklaren dat geen partneralimentatie is verschuldigd.

De verklaring van afstand van partneralimentatie zet je dan in het echtscheidingsconvenant of een vaststellingsovereenkomst. Je kunt ook afzien van partneralimentatie in ruil voor goederen. Toch kan een (ex-)partner soms ook de afstand van partneralimentatie terzijde schuiven. Dat kan als de afspraak is gemaakt onder invloed van bedrog, bedreiging, dwaling of misbruik van omstandigheden. Zie bijvoorbeeld deze uitspraak van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden.

    Heeft onze uitleg je verder geholpen?

    Lees meer over Huwelijkse Voorwaarden