Wat verandert per 1 januari 2018 voor gemeenschap van goederen?

Wat verandert per 1 januari 2018 voor gemeenschap van goederen?

Home » Wat verandert per 1 januari 2018 voor gemeenschap van goederen?
8.6
Wat is er per 1 januari 2018 veranderd voor erfenissen bij een huwelijk en geregistreerd partnerschap?

Als je na 1 januari 2018 bent getrouwd of een geregistreerd partnerschap bent aangegaan, heb je automatisch een beperkte gemeenschap van goederen. Een erfenis maakt daardoor niet automatisch deel uit van de gemeenschap.

Gemeenschap van goederen per 1 januari 2018

Sinds 1 januari 2018 is er een nieuwe wet die gevolgen heeft voor het huwelijk en geregistreerd partnerschap die zijn aangegaan op of na 1 januari 2018. Dat is de Wet beperking wettelijke gemeenschap van goederen. Huwelijken en geregistreerde partnerschappen van vóór 1 januari 2018 veranderen niet door de wetswijziging.

Automatische beperkte gemeenschap van goederen

januari 2018

De kern van de nieuwe wet is dat je dan automatisch trouwt (of een geregistreerd partnerschap aangaat) onder beperkte gemeenschap van goederen. Dat betekent onder andere dat wat je verkrijgt via een erfenis geen onderdeel van de gemeenschap uit gaat maken. Mocht je gaan scheiden, dan hoef je de erfenis ook niet te delen met jouw ex-partner. Wil je toch alles samen delen, dan kan je dat bij de notaris regelen.
De beperkte gemeenschap heeft dus vooral gevolgen voor echtscheidingen.

Hoe zit dan dan met erven van elkaar

Het is groot misverstand dat door de nieuwe wet, je niet langer elkaars erfgenaam zou zijn. De beperkte gemeenschap heeft alleen betrekking op de situatie tijdens het huwelijk of bij scheiding. Je blijft dus gewoon als gehuwden elkaars erfgenaam. Wat dat betreft is de nieuwe situatie ongelukkiger voor jullie. Doordat het zo kan zijn dat een fors deel van het vermogen niet gedeeld is. Dat deel valt dan in de erfenis. Ben je echt serieus vermogend (dus meer dan een hal miljoen vrij bezit)? Dan kan je beter goed advies gaan inwinnen. De erfenis valt mogelijk straks boven de vrijstelling voor gehuwden.

Zie ook gemeenschap van goederen.

    Heeft onze uitleg je verder geholpen?

    Lees meer over Huwelijkse Voorwaarden