Hoe kan ik huwelijkse voorwaarden vernietigen?

Hoe kan ik huwelijkse voorwaarden vernietigen?

Home » Hoe kan ik huwelijkse voorwaarden vernietigen?
8.4

Huwelijkse voorwaarden vernietigen

Hoe kan ik huwelijkse voorwaarden vernietigen?

Er kunnen verschillende redenen zijn waarom je huwelijksvoorwaarden wil vernietigen. Zo kan het zijn dat je bent gedwongen om de huwelijksvoorwaarden aan te gaan of niet wist wat de gevolgen ervan waren. Ook kan het zijn dat wat jullie met elkaar hebben afgesproken niet in de huwelijkse voorwaarden staat. Door het vernietigen worden de huwelijksvoorwaarden ongedaan gemaakt.

Huwelijksvoorwaarden kunnen worden vernietigd als zij zijn gesloten onder een van deze situaties:

  • Een geestelijke stoornis
  • Dwaling (een onjuiste voorstelling van de feiten)
  • Bedrog
  • Misbruik van omstandigheden
  • Bedreiging

Huwelijksvoorwaarden kunnen op twee manieren worden vernietigd:

  • Door een uitspraak van de rechter (vonnis)
  • Door aan je echtgenoot te verklaren dat je de huwelijkse voorwaarden vernietigt

Wat is vernietigen?

Het gevolg van vernietiging is dat vanaf dat moment de huwelijksvoorwaarden nooit hebben bestaan en er dus het wettelijk regime van toepassing was. Bij een huwelijk voor 1 januari 2018 was er dan altijd een gemeenschap van goederen. Bij een huwelijk van na die datum een beperkte gemeenschap van goederen.

Trouwens als de huwelijksvoorwaarden niet bij de notaris zijn gemaakt, dan zijn de huwelijkse voorwaarden altijd al nietig. Dat betekent dat de huwelijkse voorwaarden voor de wet niet bestaan en vernietiging in dat geval niet nodig is.

Het vernietigen van huwelijksvoorwaarden via de rechter is lastig en kostbaar. De rechter eist bewijs en een onderbouwing van waarom in jouw situatie de huwelijksvoorwaarden moeten worden vernietigd.

Huwelijks voorwaarden intrekken

Het kan ook zijn dat de huwelijksvoorwaarden niet hoeven te worden vernietigd als je het met elkaar erover eens bent dat de huwelijksvoorwaarden moeten worden opgeheven of aangepast.
Om te voorkomen dat je achteraf onaangenaam wordt verrast, is het belangrijk om vooraf goed te weten wat er in de huwelijksvoorwaarden staat en wat de gevolgen daarvan zijn. De notaris zal bij het opmaken van de huwelijksvoorwaarden je daarover uitleg geven.

Heeft onze uitleg je verder geholpen?