Wanneer treden huwelijkse voorwaarden in werking?

Wanneer treden huwelijkse voorwaarden in werking?

Home » Wanneer treden huwelijkse voorwaarden in werking?
8.5

Huwelijkse voorwaarden

Wanneer treden huwelijkse voorwaarden in werking?
Meestal worden huwelijkse voorwaarden opgesteld voor het huwelijk. De voorwaarden gaan dan in werking op het moment van het huwelijk. Je kan ook huwelijkse voorwaarden opstellen tijdens het huwelijk. De gemeenschap van goederen wordt ontbonden als deze wordt opgeheven bij later opgestelde huwelijkse voorwaarden. Huwelijkse voorwaarden treden in op de dag waarna de akte is gemaakt. Dus niet pas vanaf de inschrijving in het huwelijksgoederenregister of op de dag waarop de huwelijkse voorwaarden worden ondertekend door de echtgenoten. Alles wat je tot het moment van werking van de huwelijkse voorwaarden verkrijgt, valt dus nog steeds in de gemeenschap van goederen.

Voorbeeld in werking treden huwelijkse voorwaarden

Als je huwelijkse voorwaarden op 1 januari laat opmaken bij de notaris dan wordt de huwelijksgemeenschap ontbonden op 2 januari 00:00 uur. Op dat tijdstip beginnen de huwelijkse voorwaarden te werken. Dat is alleen anders als je in de akte van de huwelijkse voorwaarden een later tijdstip van inwerkingtreding hebt opgenomen.

Heeft onze uitleg je verder geholpen?